Ziņas par Valsts robežsardzi


 

Valsts robežsardzes uzdevumus, funkcijas, kompetenci un pienākumus nosaka Robežsardzes likums.

Robežsardze ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Robežsardze ir bruņota, un tās funkcijas ir valsts robežas neaizskaramības nodrošināšana un nelegālās migrācijas novēršana.

Valsts robežsardze sastāv no
Galvenās pārvaldes, kura atrodas Rīgā, Rūdolfa ielā -5

un 6 teritoriālajām pārvaldēm:

RIP_vesture(1).JPG

Rīgas pārvaldes, Rīgā, Rūdolfa ielā - 5

VEP_vesture.gif

Ventspils pārvaldes, Ventspilī, Ostas ielā 33

VIP_vesture-(1).gif

Viļakas pārvaldes, Viļakā, Garnizona ielā 19

LUP_vesture_m.gif

Ludzas pārvaldes, Ludzā, Liepājas ielā 2b

AVP_vesture.gif

Aviācijas pārvaldes, Ludzas raj., Isnaudas pag., "Jaunsmilgās"

Daugavpils-parvalde.gif

Daugavpils pārvaldes, Daugavpilī, A. Pumpura ielā 105b

VRK_vesture.gif

Valsts robežsardzes koledžā, Rēzeknē. Zavoloko ielā 8 tiek apmācīti jaunie robežsargi