Atlasīts 2018. gada novembris

Visi notikumi

2017.11.24 Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās pārvaldes migrācijas jautājumos amatpersonas apmeklē Latviju

No 22. - 24 novembrim Rīgā notika Krievijas Iekšlietu ministrijas Galvenās pārvaldes migrācijas jautājumos amatpersonu atbildes vizīte Valsts robežsardzē.

Vizītes laikā Krievijas IeM Galvenās pārvaldes migrācijas jautājumos amatpersonas tika iepazīstinātas ar Valsts robežsardzes darbības rezultātiem 2017.gada 10 mēnešos, imigrācijas kontroles pasākumu plānošanu un organizēšanu, ārzemnieku konstatēšanu un aizturēšanu, tostarp ar jautājumiem, kuri saistīti ar fiktīvo laulību atklāšanu.

Saskaņā ar 2006.gada 28.jūnijā Maskavā noslēgtā Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokola par Apvienotās Latvijas - Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju izveidošanu Latvijas un Krievijas puses izveidoja Apvienoto Latvijas-Krievijas darba grupu (turpmāk - Darba grupa) par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju. Darba grupas izveidošanas mērķis ir uzlabot Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas darbības koordināciju nelegālās migrācijas novēršanas un apkarošanas jomā, ieskaitot abu valstu kompetento institūciju sadarbības stiprināšanu šajā jomā. Papildus Darba grupas ietvaros puses organizē pieredzes nodošanas pasākumus - stažēšanās, izvērtējot katras puses ieinteresētību un iespējas piedalīties/organizēt šāda veida aktivitātēs.

Apvienotās Latvijas - Krievijas darba grupas par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju vienpadsmitā sanāksme notika 2016.gada 20.-22.decembrī Latvijas Republikā, kuras laikā tika nolemts organizēt abu pušu ekspertu pieredzes apmaiņas vizītes.

Krievijas IeM GP vizīte 22.-24.11.2017

Informāciju sagatavoja: Jolanta Babiško,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste, tālr. 67075617, mob. 20364206, e-pasts: jolanta.babisko@rs.gov.lv