Atlasīts 2018. gada decembris

Visi notikumi

2018.03.01 Daugavpils pārvaldē norisinājās 2017.gada darbības rezultātu atskaites sanāksme

Šī gada 1.martā Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē notika sanāksme, kurā tika izvērtēti Daugavpils pārvaldes 2017.gada darbības rezultāti, veikta to analīze un noteikti uzdevumi 2018.gadam.

Sanāksmes laikā pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs pulkvežleitnants Jurijs Vlasovs prezentēja Daugavpils pārvaldes 2017.gada kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus. Prezentācijā tika uzsvērts, ka pārvalde sekmīgi izpildījusi 2017.gadā noteiktos uzdevumus. Īpaša uzmanība tika pievērsta uzdevumiem, kas 2017.gadā izpildīti ļoti augstā līmenī, piemēram, sagatavošanās Šengenas imitācijas sekmīgai norisei. Secināts, ka teicami ir veikti uzdevumi, kas skar robežuzraudzības nodrošināšanu, kā arī organizētās noziedzības apkarošanu.

Izvirzot uzdevumus un nosakot prioritātes 2018.gadam pulkvežleitnants Jurijs Vlasovs uzsvēra, ka 2018.gads būs Šengenas novērtēšanas gads.

Noslēdzot Daugavpils pārvaldes prezentāciju pulkvežleitnants Jurijs Vlasovs pateicās personālam par ieguldīto darbu un attieksmi, veicot uzticētos dienesta pienākumus.

Sanāksmes noslēgumā Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (Galvenās pārvaldes priekšnieks) pulkvedis Juris Martukāns uzrunāja klātesošos. Savā uzrunā pulkvedis Juris Martukāns augsti novērtēja Daugavpils pārvaldes darba rezultātus, amatpersonu augsto profesionālo līmeni un sasniegumus sportā.

Par priekšzīmīgu dienestu, izrādīto centību un iniciatīvu, kā arī teicamiem dienesta pienākumu izpildes rezultātiem 2017.gadā pulkvedis Juris Martukāns pasniedza apbalvojumus Daugavpils pārvaldes amatpersonām.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

DAP 2017.gada rezultātu izvērtēšanas sanāksme 01.03.2018.

 

FOTO: DAP
Informāciju sagatavoja: Inga Bēķe, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieka palīdze,
tālr. 65403703, mob. 26443647, e-pasts: dap.paligs@rs.gov.lv