Atlasīts 2019. gada janvāris

Visi notikumi

2018.04.16 Vērtē Latvijas atbilstību Šengenas acquis prasībām

 

No 9.-27.aprīlim Latvijā uzturas Šengenas novērtēšanas komisija, lai izvērtētu Latvijas atbilstību Šengenas acquis prasībām.

Novērtēšanas laikā Šengenas novērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Eiropas Savienības dalībvalstu norīkoti eksperti, Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības aģentūru pārstāvji, analizēs pastāvošos procesus, tajā skaitā tiesisko regulējumu, un to iestāžu darbību, kas piemēro attiecīgās Šengenas acquis jomas.

Novērtēšanas ietvaros paredzēts izvērtēt Šengenas acquis prasību piemērošanu atgriešanas jomā. Pārbaudes gaitā tiks novērtētas Valsts robežsardzes, kā arī citu Latvijas institūciju spējas sekmīgi sadarboties, realizējot ārzemnieku atgriešanas pasākumus, kā arī šo pasākumu atbilstību Atgriešanas direktīvas prasībām.

Šengenas novērtēšanas komisija vērtēs Šengenas acquis prasību piemērošanu arī uz Latvijas gaisa, jūras un sauszemes robežām. Pārbaudes laikā komisija apmeklēs Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes, lai praktiski iepazītos ar robežsardzes struktūrvienību darbu, kur novēros robežpārbaudes procedūras, veiks intervijas gan ar robežkontroles punktos dienesta pienākumus veicošajām amatpersonām, gan ar valsts robežu šķērsojošām personām, piedalīsies patruļās uz "zaļās" robežas, kā arī uzklausīs Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta darbības prezentācijas centrālajā, reģionālajā un lokālajā līmenī.

Tāpat, novērtēšanas gaitā tiek vērtēts Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Muitas struktūrvienību darbs, izmantojot Šengenas informācijas sistēmu, kā arī datu aizsardzības nosacījumu ievērošanu Latvijas tiesībsargājošajās institūcijās, tostarp, arī Valsts robežsardzē.

Latvijas novērtēšana notiek saskaņā ar 2014. - 2019. gada daudzgadu izvērtēšanas programmu, kārtējo Šengenas pārbaužu grafiku un pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes regulu, ar ko izveido izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu datu aizsardzības, ārējās robežas, policijas sadarbības, atgriešanas, Šengenas informācijas sistēmas pielietošanas un vīzu politikas jomās.

 Šengenas novērtēšana 2018 Šengenas novērtēšana 2018

Šengenas novērtēšana 2018 Šengenas novērtēšana 2018

Vairāk foto Valsts robežsardzes flickr.com lapā.


FOTO: R.Stašāns
Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, tālrunis 67075739, mob. 28364592,e-pasts:kristine.petersone@rs.gov.lv