Atlasīts 2018. gada novembris

Visi notikumi

2018.07.02 Sākusies atlase studijām Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā

 

Valsts robežsardze informē robežsargus par iespēju pieteikties studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Robežapsardze" (turpmāk - studijas).

Studijām uzņem robežsargus, kuriem ir iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar iegūtu kvalifikāciju „Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks" vai „Speciālists robežsardzes darbā".

Dokumentus studijām pieņem Valsts robežsardzes pārvaldē, kurā tiek pildīti dienesta pienākumi (turpmāk - pārvalde). Pārvalde, izvērtējot robežsarga, kurš pieteicies studijām, iegūstamās izglītības lietderību, karjeras izaugsmes iespējas, kā arī personīgo iniciatīvu ikdienas dienesta pienākumu pildīšanā, līdz šī gada 13.jūlijam sagatavo un iesniedz Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldē informāciju par studijām rekomendējamajiem robežsargiem:
1. norādot robežsarga vārdu, uzvārdu, amatu, speciālo dienesta pakāpi;
2. norādot robežsarga iegūto izglītību (kvalifikāciju) un tās iegūšanas laiku un vietu (izglītības iestāde);
3. pievienojot diploma par pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības iegūšanu (un tā pielikuma) kopijas;
4. pievienojot personas raksturojumu - rekomendāciju un viedokli par studiju lietderību (dokumentu paraksta atbilstošās pārvaldes priekšnieks).


Informāciju sagatavoja: Rita Pušļaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Personāla politikas un komplektēšanas nodaļas
vadītāja, tālr. 67075746, e-pasts: rita.puslaka@rs.gov.lv