Atlasīts 2019. gada jūnijs

Visi notikumi

2018.11.23 Svinīgā sanāksme Ludzā par godu Latvijas Republikas 100.gadadienai

Šī gada 23.novembrī, lai novērtētu Ludzas un Aviācijas pārvalžu robežsargu devumu Latvijas valsts labā un pelnīti atzīmētu to ieguldījumu valsts robežas drošības sistēmas attīstībā un sabiedrības drošības nodrošināšanā, Ludzas Tautas namā tika organizēta svinīgā sanāksme par godu Latvijas Republikas Proklamēšanas 100.gadadienai.

Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks (dienesta organizācijas jautājumos) ģenerālis Guntis Pujāts teica svinīgo uzrunu un sveica robežsargus un darbiniekus svētkos.

Valsts robežsardzes Ludzas un Aviācijas pārvaldes amatpersonām un darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu Valsts robežsardzei izvirzīto uzdevumu īstenošanā, godprātīgu un teicamiem dienesta pienākumu izpildes rezultātiem, kā arī personīgo ieguldījumu Valsts robežsardzes izvirzīto uzdevumu īstenošanā tika pasniegti Ministru prezidenta Pateicības raksti, Ministru kabineta Atzinības raksti, Iekšlietu ministrijas apbalvojumi, Valsts robežsardzes Robežsargu nopelnu zīmes "Par izcilību dienestā", "Valsts robežsardzes krūšu nozīmes", Valsts robežsardzes „Goda raksti", „Pateicības", kā arī speciālās dienesta pakāpes pirms termiņa. Kopumā tika pasniegti 83 apbalvojumi.

Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs pasniedza "Ludzas novada domes Atzinības rakstu" Ludzas pārvaldes Opoļu robežapsardzības nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Uldim Grebežam.

Liels paldies Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņiem un skolotājiem par kultūrprogrammas nodrošināšanu!

/faili/images2018//lup-sviniga-sanaksme-23.11.2018_01.jpg

/faili/images2018//lup-sviniga-sanaksme-23.11.2018_02.jpg

/faili/images2018//lup-sviniga-sanaksme-23.11.2018_03.jpg

/faili/images2018//lup-sviniga-sanaksme-23.11.2018_04.jpg

/faili/images2018//lup-sviniga-sanaksme-23.11.2018_05.jpg

/faili/images2018//sviniga-sanaksme-lup-23.11.2018_12.jpg

Foto: Vitālijs Ščolkins
Informāciju sagatavoja: Egita Ozere
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes vecākās inspektores (pārvaldes priekšnieka palīdzes) p.i.
tālrunis 65703903, e-pasts: egita.ozere@rs.gov.lv