Atlasīts 2019. gada jūnijs

Visi notikumi

2019.04.05 Valsts robežsardzes koledža uzsāk sadarbību ar Liepājas Jūrniecības koledžu

Š.g. 4.-5.aprīlī Valsts robežsardzes koledžā pirmo reizi viesojās Liepājas Jūrniecības koledžas direktors, lai iepazītos ar Valsts robežsardzes koledžas darbību, kā arī apspriestu turpmākas sadarbības iespējas.

Viens no galvenajiem darba vizītes jautājumiem bija Liepājas Jūrniecības koledžas vieslektoru piesaiste kvalifikācijas paaugstināšanas programmas „Jūras robežas modulis. Robežuzraudzība uz jūras robežas" īstenošanā.

Programmu paredzēts realizēt Valsts robežsardzes koledžā un Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldē, izmantojot pārvaldes materiāli tehnisko bāzi, un nepieciešamības gadījumā piesaistot vieslektorus no Liepājas Jūrniecības koledžas.

Valsts robežsardzes koledža uzsāk sadarbību ar Liepājas Jūrniecības koledžu

Foto: A.Vītols, VRK
Informāciju sagatavoja: Valentīna Terehova,
Valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīga pienākumu izpildītāja,
tālrunis 64603680, 26551139, e-pasts:valentina.terehova@rs.gov.lv