Nodrošinājuma pārvalde


 

pārvaldes vadītājs Uldis Zemmers
tālr. 67075654, e-pasts:

speciāliste Ināra Krivmane
tālr. 67075636, e-pasts:

speciāliste Stella Pakalne
tālr. 67075636, e-pasts:

 

Materiāltehniskā nodaļa

Rīgas nodrošinājuma nodaļa

Publisko iepirkumu nodaļa