Ekspertīžu dienests


 

dienesta e-pasts:

 

dienesta priekšniece pulkvežleitnante Gunta Laganovska
tālr. 67075620, e-pasts:

galvenā inspektore majore Olga Arnese-Vesere
tālr. 67075745, e-pasts:

galvenā inspektore majore Jeļena Pavlovska
tālr. 67207338, e-pasts:

galvenā inspektore majore Larisa Koroļska
tālr. 67207338, e-pasts:

galvenais inspektors majors Edgars Dokāns
e-pasts:

galvenā inspektore majore Ilva Valpētere
tālr. 67075745, e-pasts:

vecākais inspektors kapteinis Vadims Samsonovs
tālr. 67207338, e-pasts:

vecākais inspektors majors Andris Policāns
e-pasts:

vecākā inspektore kapteine Gaļina Jupatova
e-pasts:

vecākā inspektore kapteine Dzintra Priede-Priedēna
tālr. 67075615, e-pasts:

vecākais inspektors kapteinis Jānis Drēģeris
tālr. 67075745, e-pasts: