2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. IA/VRS/EĀRF/2012/5

 

Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif

Projekta nosaukums:
„Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms"

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2012.gada programmas 2. prioritāte "Atbalsts valstu daļu izveidei un ieviešanai Eiropas ārējo robežu uzraudzības sistēmā un pastāvīgajā Eiropas patruļu tīklā pie ES dalībvalstu dienvidu jūras robežām".
2.1.aktivitāte "Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR)".

Projekta īstenošana:
01.07.2012. - 30.06.2015.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 507 424 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 380 568 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 126 856 LVL.

Projekta vispārējais mērķis:
nodrošināt atbilstošu ES prasību ievērošanu attiecībā uz ES ārējās sauszemes robežas uzraudzību, organizējot robežuzraudzības, kā arī meklēšanas un glābšanas pasākumu koordināciju, izmantojot vienoto Nacionālo koordinācijas centru.

Projekta specifiskais mērķis:
izveidot VRS informācijas apmaiņas mehānismu, nodrošinot aktuālās informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
Projekta ietvaros plānots izveidot VRS informācijas apmaiņas mehānismu un izveidot un aprīkot Nacionālo koordinācijas centru.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Tiks izveidots VRS informācijas apmaiņas mehānisms, kura ietvaros VRS struktūrvienības tiks aprīkotas ar 20 VRS operacionāliem mezgliem, kā arī tiks izveidots reģionālais informācijas apmaiņas tīkls un NCC, VRS informācijas apmaiņas mehānisma funkcionalitātes, centralizētas vadības un informācijas apmaiņas tuvu reālajam laikam nodrošināšanai.
 • Pēc Projekta realizācijas radīsies iespēja VRS robežapsardzības nodaļās, teritoriālo pārvalžu operatīvās vadības nodaļās, kā arī VRS GP Dežūrnodaļa (NCC) ātrāk saņemt, pilnīgāk pārzināt, kā arī analizēt vizualizētu informāciju par situāciju un notikumiem robežsardzes nodaļās un robežas iecirkņos, kā arī vadīt un organizēt kopējās aktivitātes, vai atsevišķu VRS struktūrvienību darbību normālajā un pastiprinātajā robežuzraudzības režīmā.
 • Turklāt sekmīga Projekta realizācija ļaus izpildīt EUROSUR Regulas prasības, VRS organizējot darbību un informācijas apmaiņu EUROSUR jomā.
 • Projekta realizācijas gaitā piesaistītie finanšu līdzeklī netiks izmantoti esošas un jaunizveidotas robežuzraudzības un kontroles iekārtas/aprīkojuma uzturēšanai. Minēto iekārtu/aprīkojuma uzturēšana tiks veikta no Valsts budžeta finanšu līdzekļiem.

Rezultāti:
Izveidots VRS informācijas apmaiņas mehānisms:

 • izveidoti 20 VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālie mezgli un 20 vadības serveri.
 • instalēts vienotais informācijas apstrādes programmnodrošinājums.
 • izveidoti 20 video kodēšanas iekārtas.
 • izveidoti 20 programmējamie komutatori un 20 komutācijas paneļi ar 16 pieslēguma vietām (portiem).
 • panākta lokālu struktūrvienību un teritoriālo pārvalžu datu pārraides kanālu kapacitātes un ātrumu palielināšana, kā arī dažāda rakstura informācijas plūsmu sadalīšana (kanālu maršrutizācija).
 • izveidots Reģionālais informācijas apmaiņas tīkls.
 • nodrošināta Reģionālā informācijas apmaiņas tīkla funkcionalitāte.
 • izveidots vienots informācijas apstrādes un apmaiņas mehānisms un nodrošināta tā funkcionalitāte.
 • ieviesti ekspluatācijā VRS informācijas apmaiņas mehānisms, mezgli un aprīkojums.

Izveidots un aprīkots nacionālais koordinācijas centrs (NCC), kas nodrošina informācijas apmaiņu tuvu reālajam laikam nacionālajā un ES līmenī 24/7 režīmā:

 • pilnveidota un aprīkota NCC datoru komutācijas infrastruktūras.
 • pilnveidota un aprīkota NCC elektrobarošanās infrastruktūra.
 • pilnveidota un aprīkota NCC sakaru un telekomunikācijas infrastruktūra.
 • izveidota un attiecīgi aprīkota NCC apsardzes un ugunsdrošības sistēma.
 • panākta NCC datu pārraides kanālu kapacitātes un ātrumu palielināšana, kā arī dažāda rakstura informācijas plūsmu sadalīšana (kanālu maršrutizācija).
 • izremontētas un renovētas NCC telpas un serveru telpas.
 • iegādāts un ierīkots NCC funkcionālais aprīkojums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Projekta īstenošana uz 31.07.2015.

Projekta īstenošana uz 30.12.2014.

Projekta īstenošana uz 30.06.2014.

Projekta īstenošana uz 28.12.2012.

Projekta īstenošana uz 28.03.2013.

Projekta īstenošana uz 30.09.2013.

Projekta īstenošana uz 03.12.2013.

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins
e-pasta adrese:
tel. 67075629
 
Publicēšanas datums: 31.07.2012.


Jūs esat 04935075 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;