Projekta "Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" īstenošana uz 01.02.2013.Robezapsardzibas-iestazu-KD-kapacitates-stiprinasana_01.11.2012..gif

2013.gada janvārī turpinājās Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana" aktivitāšu realizācija.

Finansējuma saņēmējs - Valsts robežsardzes koledža - janvārī pabeidza vienu iepirkumu saskaņā ar projekta aprakstu. Iepirkums saistīts ar 20 suņu sprostu iegādi. Suņu sprosti paredzēti dienesta suņu uzturēšanas apstākļu uzlabošanai Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centrā. Kā uzvarētājs iepirkumā tika noteikta SIA Varteh no Ventspils novada, kuras piedāvātā līgumcena ir 16 499,80 Ls (bez PVN). Suņu sprostus paredzēts piegādāt 70 dienu laikā no līguma noslēgšanas. Līguma noslēgšana plānota februāra sākumā.

Janvārī tika pabeigts iepirkums par Vaislas darba nodaļas būvniecību Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas centra teritorijā, ko organizē Iekšlietu ministrijas Nekustamo īpašumu aģentūra sadarbībā ar Valsts robežsardzes koledžas atbildīgajām amatpersonām. Iepirkumā par uzvarētāju tika noteikta SIA Rēzeknes pilsētas Delta, kuras piedāvājums ir 94657,55 Ls (bez PVN). Līguma noslēgšana plānota februārī.

Janvārī tika veikti pasākumi, kas saistīti ar dienesta suņu apmācībai paredzēto sprāgstvielu paraugu piegādi no Čehijas. Sprāgstvielu paraugus piegādās specializēts Igaunijas bīstamu kravu pārvadāšanas uzņēmums.

Baltkrievijas partneris - Baltkrievijas Robežapsardzības komiteja - janvārī ir uzsācis iepirkumu sagatavošanu, kas saitīti ar dienesta suņu, specializētā transporta un suņu apmācības inventāra iegādi. Tuvākajā laikā Baltkrievijā tiks izsludināti šie iepirkumi.

Projekta kopējā summa ir 555 694,32 EUR (aptuveni 390 544,19 Ls), no kuras 90 % līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta vadītājs - Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta priekšnieks pulkvežleitnants Uldis Barkāns.


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība


 

Kontaktpersona: Uldis Barkāns
e-pasts:
tel. 64603687

Publicēšanas datums: 01.02.2013.