Projekta "Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms" īstenošana uz 28.12.2012.


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif

Valsts robežsardze, realizējot Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/5 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms"", laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 28.decembrim ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu uzsāka Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanu un Nacionālā koordinācijas centra (turpmāk - NKC) izveidošanu un aprīkošanu:

1. Sagatavotas NKC funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas, informācijas apstrādes un vadības operacionālā mezgla funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas, kā arī iegādājamā atbilstošā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.

2. Veikta Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Dienesta organizācijas pārvaldes Dežūrnodaļas telpu renovācija un Galvenās pārvaldes ēkas 2. stāva telpu renovācija:

2.1. realizēts līgums ar AS „KAPITAL" par datu komunikācijas tīkla pārvietošanu un pārslēgšanu;

2.2. saskaņota gala versija tehniskajām prasībām NKC iekšējam elektroinstalācijas un datora komutācijas tīklam;

2.3. realizēts līgums ar SIA „ESM plus" par droša elektrobarošanas tīkla izbūvi NKC un servera telpas vajadzībām, kā arī nodrošināta avārijas ģeneratora uzstādīšana un elektrobarošanas tīkla paplašināšana;

2.4. noslēgts līgums ar SIA „KLD Grupa" ar mērķi izveidot kontroles piekļūšanas sistēmu Galvenās pārvaldes ēkas 2. stāvā (NKC) un 3. stāvā (serveru telpā);

2.5. Galvenās pārvaldes ēkas 2. un 3. stāvā ierīkota un notestēta jaunā datu komutācijas un elektrobarošanas komunikācijas iekārta;

2.6. realizēts līgums ar SIA „UL nami" par NKC telpu renovāciju.

3. Uzsākta Valsts robežsardzes informācijas apmaiņas operacionālo mezglu izvietošanas Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvaldēs sākotnējā plānošana.

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu
Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins
e-pasta adrese:
tel. 67075629
 
Publicēšanas datums: 28.12.2012.