2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. IA/VRS/EBF/2010/3

 

Valsts robežsardzes darbinieku apmācība


ES.gif      Solidaritates-fonds.gif      Eiropas-beglu-fonds.gif

 

Projekta nosaukums: "Valsts robežsardzes darbinieku apmācība".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta prioritāte un aktivitāte:

Prioritāte „ Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm".

Aktivitāte: Valsts robežsardzes darbinieku apmācība.

Projekta īstenošana: 01.12.2011. - 30.06.2012.

Projekta izmaksas: Projektam paredzētais finansējums ir 27 820 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 20 865 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 6 955 LVL. Plānotais Projekta īstenošanas laiks ir 2011.gada decembris- 2012.gada jūnijs.

Projekta vispārējais mērķis:
Paaugstināt Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem pieteikumus no patvēruma meklētājiem, kapacitāti.

Projekta specifiskais mērķis:
Paaugstināt Valsts robežsardzes amatpersonu, kuras pieņem pieteikumu no patvēruma meklētājiem, svešvalodu un profesionālās prasmes.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2010. gada programmas ietvaros starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministriju 2011. gada 21. decembrī noslēgto vienošanos Nr. IA/VRS/EBF/2010/3 par projekta „Valsts robežsardzes darbinieku apmācība" īstenošanu. Projekta ietvaros tiks organizēt 1 svešvalodu apmācību kursu ar franču un arābu valodu apmācību grupām. Apmācību kursa ietvaros plānots apmācīt 2 robežsargus no VRS Rīgas pārvaldes (1 franču valodas apmācība un 1 arābu valodas apmācība), 4 robežsargus no Ludzas pārvaldes (2 franču valodas apmācības un 2 arābu valodas apmācības) un 4 robežsargus no Viļakas pārvaldes (2 franču valodas apmācības, 2 arābu valodas apmācības). Projekta ietvaros tiks īstenoti arī divi apmācību semināri Latvijā (Rīgā) par jautājumiem, kas saistīti ar darbu ar patvēruma meklētājiem. Semināru „Patvēruma meklētāju intervēšanas metodika" vadīs eksperti ārvalstu lektori (Nīderlande, Šveice), savukārt semināru „Darbs ar cilvēktirdzniecības upuriem patvēruma procedūras ietvaros" vadīs lektori gan no biedrības „Patvērums „Droša māja"", gan no ārvalstīm. Katra semināra ietvaros profesionālās zināšanas paaugstinās 35 robežsargi, kuriem amata pienākumi saistīti ar patvēruma procedūras sākotnējām darbībām (iesniegumu pieņemšanu no patvēruma meklētājiem, patvēruma meklētāju identificēšanu un intervēšanu).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:
10 robežsargiem pilnveidota svešvalodu prasme - 5 robežsargi būs apguvuši arābu valodu un 5 robežsargi franču valodu sarunvalodas līmeni, lai amata kompetences ietvaros veiktu patvēruma procedūras sākotnējās darbības.
35 robežsargi, kuriem amata pienākumi saistīti ar patvēruma meklētājiem (iesnieguma pieņemšana no patvēruma meklētāja, patvēruma meklētāju identificēšana un intervēšana, dienesta pienākumu izpilde VRS DAP Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā „Daugavpils"), iegūs priekšstatu un zināšanas par Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā, darbā ar patvēruma meklētājiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centros. Iegūtās zināšanas robežsargi pielietos pildot dienesta pienākumus - varēs patstāvīgi, bez tulka pieaicināšanas, sarunāties ar patvēruma meklētāju, kvalitatīvi pieņemt paskaidrojumus un veikt interviju. Balstoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu labāko praksi patvēruma meklētāju identificēšanā un intervēšanā, kā arī darbā ar patvēruma meklētājiem patvēruma meklētāju izmitināšanas centros, Valsts robežsardze pilnveidos patvēruma meklētāju procedūru atbilstoši Eiropas Savienības kopīgiem standartiem.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projekta īstenošana uz 19.03.2012.

Projekta īstenošana uz  28.03.2012.

Projekta īstenošana uz 01.06.2012.

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasts:
tālr. 67075754
 
Publicēšanas datums: 06.01.2012.
Jūs esat 04935079 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;