Projekta "Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" īstenošana uz 03.08.2012.


ES.gif      Solidaritates-fonds.gif      Eiropas-beglu-fonds.gif

 

Š.g. 30.jūnijā Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda (turpmāk - Fonds) 2010.gada programmas ietvaros Valsts robežsardzes pabeidza realizēt projektu Nr. IA/VRS/EBF/2010/4 „Valsts robežsardzes kapacitātes uzlabošana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" (turpmāk- Projekts). 

Ir sasniegts Projekta mērķis - ir nodrošināts Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošs patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānisms, kā arī uzlabota Valsts robežsardzes imigrācijas struktūrvienību kapacitāte veicot darbības ar patvēruma meklētājiem.

Projekts realizēts 37 507 LVL apmērā, no tiem Fonda finansējums ir 28 130 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 9 337 LVL.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts:
tālr. 67075661
 
Publicēšanas datums: 03.08.2012.