Personāla pārvalde
Austrumlatgales reģionālā nodaļa


 

nodaļas vadītājs pulkvežleitnants Rolands Timoškāns
tālr. 64501913, e-pasts:

vecākā speciāliste Velta Zubkova
tālr. 65703915, e-pasts: velta.zubkova@rs.gov.lv 

vecākā speciāliste Iveta Slišāne
tālr. 64501918, e-pasts:

vecākā speciāliste Ināra Zeļča
tālr. 65703919, e-pasts:

vecākā speciāliste Sandra Korņejeva
tālr. 65703919, e-pasts:

vecākā speciāliste Inga Stepanova
tālr. 64501943, e-pasts:

vecākā speciāliste Silvija Ludborža
tālr. 65703982, e-pasts:

speciāliste Sarmīte Augustāne
tālr. 64501944, e-pasts:

speciāliste Olga Kublicka
tālr. 65703915, e-pasts: