2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi
Projekta Nr.IA/VRS/EAF/2013/1

 

Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Arejo-robezu.gif

 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas programmas 2007. - 2013.gadam Eiropas Atgriešanās fonda (turpmāk - Fonds) 2013.gada programmas ietvaros 2013.gada 19.augustā starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika parakstīta vienošanās Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 par projekta „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana" Nr.IA/VRS/EAF/2013/1 īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums:
Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana

Projekta prioritāte un aktivitāte:
Eiropas Atgriešanās fonda 2013.gada programmas 4.prioritāte:
„Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā".
4.6.aktivitāte: „Atgriešanas jomā iesaistīto Valsts robežsardzes darbinieku kapacitātes stiprināšana".

Projekta vispārējais mērķis:
Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli, aizsargāt valsts ekonomiskās intereses, nodrošināt iekšējo drošību un novērst ārējos draudus.

Projekta specifiskais mērķis:
Uzlabot Valsts robežsardzes struktūrvienību kapacitāti veicot darbības ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanas jautājumu risināšanu.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 157 658 LVL, tajā skaitā Fonda finansējums ir 118 243 LVL, bet valsts budžeta finansējums - 39 415 LVL.

Plānotais Projekta īstenošanas laiks:
2013.gada septembris - 2015.gada maijs.

Projekta aktivitātes:

 1. Projekta vadība un administrēšana;
 2. Aprīkojuma iegāde VRS pārvalžu struktūrvienībām;
 3. Svešvalodu apmācība robežsargiem;
 4. Autovadītāju apmācība;
 5. Konvojnieku apmācība;
 6. Īslaicīgi aizturēto personu izmitināšanas apstākļu uzlabošana;
 7. Sanāksmju organizēšana.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 1. Tiks iegādāts biroja aprīkojums un operacionālais aprīkojums VRS amatpersonu, kuras iesaistītas atgriešanas procesā darba apstākļu uzlabošanai. Tiks veikta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums par aprīkojuma iegādi;
 2. 49 VRS amatpersonas būs uzlabojušas svešvalodu zināšanas (angļu, franču un arābu), iegādāta magnetola 1 gab. angļu valodas apmācību nodrošināšanai;
 3. 10 VRS autovadītāji paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju un ieguvuši „D1" autovadītāja kategoriju;
 4. 60 VRS amatpersonas pilnveidojušas savas teorētiskās un praktiskās zināšanas konvojēšanas jomā, pareizu konvojēšanas metožu un darbības taktikas izvēlē, pirmās palīdzības sniegšanā, starpkultūru komunikācijā, tuvcīņā, speciālo līdzekļu un fiziskā spēka pielietošanā; nodrošināta aprīkojuma un tehnikas iegāde;
 5. Uzlaboti aizturēto personu izmitināšanas un sadzīves apstākļi, nodots ekspluatācijā renovētais aizturēto ārzemnieku īslaicīgās aizturēšanas izolators Rūdolfa ielā 5, Rīgā (aizturēto telpas, sanitārie mezgli, dušas, tualetes, ēkas fasāde u.c.);
 6. nodrošināta piespiedu kārtā izraidāmo ārzemnieku izmitināšana atbilstoši labākajai praksei (tai skaitā neaizturēto piespiedu kārtā izraidāmo ārzemnieku izmitināšana un uzturēšana);
 7. uzlabota sadarbība atgriešanās jomā, kā arī, ieekonomēti valsts finanšu līdzekļi un paātrināta aizturēto trešo valstu ārzemnieku identitātes noskaidrošana un ceļošanas dokumentu noformēšana;
 8. organizētas 4 sanāksmes ar ģimenes krīzes centra un nakts patversmes pārstāvjiem; 
 9. organizētas 7 sanāksmes ar trešo valstu vēstniecību, Ārlietu ministrijas Konsulārās nodaļas, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas biroja un Pilsonības un migrācijas organizācijas pārstāvjiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Projekta īstenošanas gaita uz 31.05.2015.

Projekta īstenošanas gaita uz 28.02.2015.

Projekta īstenošanas gaita uz 30.09.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 27.06.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 20.06.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 14.04.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 20.03.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 06.01.2014.

Projekta īstenošanas gaita uz 19.12.2013.

 

Kontaktpersona: Ilze Staša
e-pasta adrese:
tel. 67075741
 
Publicēšanas datums:  24.08.2013.

 

Jūs esat 04934987 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;