Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Krievijā


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif

Projekta nosaukums:
Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta turpmākā attīstība Krievijā.

Projekta īstenotājs:
Valsts robežsardze.

Projekta īstenošana:
01.07.2014. - 30.11.2016.

Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums ir 205 396 eiro (t.sk. ES - 184 856; LR - 20 540).

Projekta vispārējais mērķis:
Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus trešās valstīs organizē dalībvalstu kompetentie dienesti attiecībā uz trešo valstu valstpiederīgo ieceļošanu dalībvalstu teritorijās un sadarbību starp dalībvalstīm, ieskaitot gaisa un imigrācijas sakaru virsnieku aktivitātes.

Projekta specifiskais mērķis:
Paplašināt ar Eiropas Savienības ārējo robežu drošību saistīto sadarbības koordinatoru tīklu, kas veicinās rezultatīvāku darba uzdevumu pildīšanu migrācijas plūsmas kontrolē, pārstāvot Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības intereses imigrācijas jautājumos, izveidojot un uzturot tiešus kontaktus, savas kompetences ietvaros iegūt, analizēt un sniegt nepieciešamo informāciju nelegālās imigrācijas novēršanas un apkarošanas jautājumos.

Projekta ietvaros:
2013. gada 20. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr.HOME/2012/EBFX/CA/2022 „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta turpmākā attīstība Krievijā".

2012. gada 16.novembrī, Latvijas Valsts robežsardze, Lietuvas Valsts robežsardzes dienests un Igaunijas Robežsardzes pārvalde parakstīja Saprašanās memorandu par sakaru virsnieka punkta darbību Krievijā. Saprašanās memorands nosaka sakaru virsnieka punkta atrašanās vietu, šī punkta darba kārtību, sakaru virsnieka veicamos pienākumus, kā arī informācijas apmaiņas kārtību.

 Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis turpinās pildīt sakaru virsnieka pienākumus Krievijā, Maskavā. R.Deičmanis jau iepriekš pildīja sakaru virsnieka Krievijā pienākumus.

Sakaru virsnieka punkts atradīsies Latvijas Republikas vēstniecībā Krievijā, Maskavā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Krievijas Federācijā pārstāv triju valstu intereses - Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas un sakaru virsnieka punkta darbība Krievijas Federācijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei, Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienestam un Igaunijas Republikas Robežsardzes pārvaldei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Projekta noslēgums 01.12.2016.

Projekta realizācijas gaita uz 20.09.2016.

Projekta realizācijas gaita uz 01.12.2015.

Projekta realizācijas gaita uz 19.06.2015.

Projekta realizācijas gaita uz 05.05.2015.

Projekta realizācijas gaita uz 20.02.2015.

Projekta realizācijas gaita uz 17.12.2014.

Projekta realizācijas gaita uz 01.11.2014.

Projekta realizācijas gaita uz 29.08.2014.

 

 
Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese:
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756
 
Publicēšanas datums: 16.07.2014.