Projekta "Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" īstenošana uz 20.06.2014.


ES.gif      Solidaritates-fonds.gif      Eiropas-beglu-fonds.gif

 

Eiropas Bēgļu fonda 2012. un 2013. gada programmas projekta Nr. IA/VRS/EBF/2012/2013/2 „Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšana veicot darbības ar patvēruma meklētājiem" ietvaros Valsts robežsardze realizēja 2012. gada programmas 4. pasākuma „Semināri Valsts robežsardzes un sadarbības institūciju amatpersonām" apmācību semināru, lai uzlabotu Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonu zināšanas par mazākaizsargātu patvēruma meklētāju identifikāciju un darbu ar tiem.

Šā gada 18. - 19. jūnijā 17 Valsts robežsardzes, 2 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 3 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un 3 Juridiskās palīdzības administrācijas amatpersonas piedalījās apmācību seminārā „Identifikācija un darbs ar mazākaizsargātiem patvēruma meklētajiem".

Apmācību seminārā piedalījās Valsts robežsardzes amatpersonas, kuras strādā struktūrvienībās, kas veic darbības ar patvēruma meklētājiem, vai aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā, vai veic Valsts robežsardzes amatpersonu apmācības Valsts robežsardzes koledžā, kā arī sadarbības institūciju amatpersonas, kuras ir iesaistītas patvēruma procedūrā.

Semināra realizācijai tika piesaistīti Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu lietās pārstāvji - Irfan Qaiser (no Zviedrijas) un William Ejalu (no Ungārijas).

Apmācību seminārā notika teorētiskās un praktiskās nodarbības, kurās tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Personas ar īpašām vajadzībām patvēruma kontekstā: starptautiskais un Eiropas Savienības tiesiskais regulējums.

2. UNHCR vadlīnijas attiecībā uz mazākaizsargātiem patvēruma meklētājiem/ CES valsts pieeja mazākaizsargātiem patvēruma meklētājiem.

3. Mazākaizsargātu patvēruma meklētāju identifikācija: Norvēģijas piemērs.

4. Mazākaizsargātu patvēruma meklētāju īpašās vajadzības dažādās patvēruma procedūras stadijās.

5. Bērnu intervēšana un bērnu labāko interešu izskatīšana.

Projekta EBF/2012/2013/2 realizācija uz 20.06.2014.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts:
tālr. 67075661
 
Publicēšanas datums: 20.06.2014.