Projekta "Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms" noslēgums


ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif

Valsts robežsardze laika posmā no 2012. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30.jūnijam īstenojusi Eiropas Ārējo robežu fonda 2012. un 2013. gada programmas projektu Nr.IA/VRS/EĀRF/2012/2013/7 „Esošās Valsts robežsardzes "zaļās robežas" kontroles sistēmas attīstība un integrācija Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR) 1. posms" un ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma:

1. Veikusi tirgus analīzi un izstrādājusi EUROSUR funkcionālā aprīkojuma tehniskās specifikācijas.

2. Izstrādājusi tehnisko specifikāciju Robežas uzraudzības un kontroles sistēmas izveidei, ko izveidos projekta ietvaros robežuzraudzības struktūrvienībās.

3. Īstenojusi iepirkuma procedūru un parakstījusi līgumu par VRS informācijas apmaiņas mehānisma izveidošanu.

4. Veikusi tehnisko specifikāciju auditu.

5. Veikusi datu pārraides kanālu kapacitātes tehnisko izpēti ar mērķi uzlabot tos informācijas apmaiņas nodrošināšanai.

6. Izveidojusi un aprīkojusi Nacionālo koordinācijas centru (turpmāk - NKC), kas nodrošina aktuālās informācijas apmaiņu 24/7 režīmā.

7. Iegādājusies un uzstādījusi NKC datortehniku, mēbeles, sadzīves un biroja tehniku.

8. Veikusi VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālo mezglu izvietošanas sākotnējo plānošanu VRS Viļakas, Daugavpils un Ludzas pārvalžu struktūrvienībās, kā arī Valsts robežsardzes koledžā.

9. Organizējusi EUROSUR programmatūras demonstrāciju un turpinājusi darbu pie EUROSUR operacionālo mezglu infrastruktūras izveidošanas un aprīkojuma uzstādīšanas darba grafika izstrādes.

10. Pabeigusi Nacionālās robežas uzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras izbūvi VRS Viļakas pārvaldes, Daugavpils pārvaldes, Ludzas pārvaldes struktūrvienībās un Valsts robežsardzes koledžas struktūrvienībās.

11. Ierīkojusi 19 VRS informācijas apstrādes un vadības operacionālos mezglus (t.sk. ierīkoti 19 iekārtu grīdas statņi un 6 serveri, instalējusi vienoto informācijas apstrādes programmnodrošinājumu, ierīkojusi 19 ugunsmūra (firewall) iekārtas, 19 KVM komutatorus, 19 tīkla komutatorus, 20 darba stacijas, 19 RAID disku masīvus un 19 tīkla RAID disku masīvus);

12. Palielinājusi lokālo struktūrvienību un teritoriālo pārvalžu datu pārraides kanālu kapacitāti un ātrumu, kā arī dažāda rakstura informācijas plūsmu sadalīšanu (kanālu maršrutizāciju).

13. Izveidojusi Reģionālo informācijas apmaiņas tīklu.

14. Nodrošinājusi Reģionālā informācijas apmaiņas tīkla funkcionalitāti.

15. Izveidojusi un ieviesusi ekspluatācijā vienoto informācijas apstrādes un apmaiņas mehānismu un nodrošinājusi tā funkcionalitāti.

Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.


 
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze.

 

Kontaktpersona: Mariks Petrušins
e-pasta adrese:
tel. 67075629
 
Publicēšanas datums: 31.07.2015.