2019. gada 18. jūlijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. VRS/PMIF/2016/3

 

Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju


ESavieniba.gif      

 

Projekta nosaukums: Personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana uz Latviju

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas Īpašais gadījums „Pārvietošana / Pārcelšana un izmitināšana" 4. specifiskā mērķa „Īpašs gadījums" nacionālās prioritātes: Pārcelšana 4.1. / Pārvietošana un nodošana 4.2. aktivitātei „Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, pārvietošanas programmas ietvaros".

Projekta īstenošana: 01.02.2016. - 31.12.2017.

Projekta budžets:
Projekta kopējais finansējums: 647 000 EUR
Eiropas Savienības finansējums: 647 000 EUR
Valsts budžeta līdzfinansējums: 0 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Stiprināt solidaritāti un atbildības dalīšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, tostarp īstenojot praktisku sadarbību, kā arī stiprināt un attīstīt kopējās Eiropas patvēruma sistēmas aspektus.

Projekta tiešais mērķis: Latvijas apstākļiem atbilstošu procedūru piemērošana personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• nodrošināt sadarbības koordinatoru un sadarbības koordinatoru funkciju uzraugošo amatpersonu iesaistīšanos patvēruma meklētāju atlasē Grieķijā un Itālijā;

• nodrošināt sadarbības koordinatoru un sadarbības koordinatoru funkciju uzraugošo amatpersonu dalību sanāksmēs Grieķijā un Itālijā, sekmēt veiksmīgu pārvietošanas procesa realizāciju;

• pieņemt pieteikumus par patvēruma piešķiršanu;

• iepazīstināt patvēruma meklētājus ar tiesībām un pienākumiem patvēruma procedūras laikā;

• ievadīt patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumus "Eurodac" sistēmā, lai veiktu datu pārbaudes informācijas sistēmās patvēruma meklētāju identitātes noskaidrošanai;

• veikt patvēruma meklētāju sākotnējās aptaujas un intervijas;

• veikt patvēruma meklētāju identifikāciju;

• procesuālo darbību nodrošināšanai izmantot tukla pakalpojumus;

• sagatavot patvēruma meklētāju lietu materiālus un iesniegt PMLP tālāko darbību veikšanai.

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta 481 personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošana no Grieķijas un Itālijas uz Latviju.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Projekta realizācija uz 30.06.2018.

Projekta realizācija uz 31.12.2017.

Projekta realizācija uz 30.09.2017.

Projekta realizācija uz 26.08.2016.

Projekta realizācija uz 29.08.2016.

 
Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts
tel. 67075661


 


 

Jūs esat 04905627 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;