Projekta "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā" īstenošanas gaita uz 22.09.2015.


 

ESavieniba.gif   Solidaritates-fonds.gif   Atgriesanas-fonds.gif 

2015.gada 21.septembrī Tikšanas ar Gruzijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā) un Polijas vēstniecības sakaru virsnieku (Policijas atašeju Baltkrievijā). Tikšanās gaitā tika izskatīti šādi jautājumi:

• Informācijas apmaiņa.

• Turpmākās sadarbības un palīdzības nepieciešamība.

Sakaru virsnieki sniedza ieskatu par savu līdzdalību dažādos pasākumos, kas veicinātu cīņu ar nelegālo migrāciju, īpaši, saistībā ar Gruzijas pavalstniekiem, kuri mēģināja ieceļot ES bez derīgām vīzām vai uzturēšanas atļaujām. Pēc viņu uzskatiem, būtisku ieguldījumu šajā darbā varētu veikt, izmantojot Gruzijas Iekšlietu ministrijas datu bāzes, sadarbojoties ar robežsardzes amatpersonām, kurām ir pieredze šajā darbā.

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieks (Baltkrievijā) darbojas ES līdzfinansētā projekta HOME/2012/EBFX/CA/2013: „Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas imigrācijas sakaru virsnieku punkta attīstības turpināšana Baltkrievijas Republikā un Gruzijā", Eiropas Komisijas Ārējo Robežu Fonda Solidaritātes un Migrācijas plūsmu pārvaldības Programmas (2007-2013) ietvaros.


 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ārējo robežu fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

 
Kontaktpersona: Anna Davidoviča
e-pasts:
Tālr.:67075792
 
Publicēšanas datums: 22.09.2015.