2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr.VRS/IDF/2015/1

 

Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā


ESavieniba.gif     

 

Projekta nosaukums: „Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta īstenošana: 02.01.2016. - 30.09.2017.

Projekta izmaksas: Projekta kopējais finansējums ir 298 655 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:

Sniegt ieguldījumu tādu pasākumu veicināšanā, kurus organizē dalībvalstu konsulārie un citi dienesti trešās valstīs attiecībā uz trešo valstu piederīgo plūsmu uz dalībvalstu teritoriju un sadarbību starp dalībvalstīm šajā sakarā, tostarp imigrācijas sakaru virsnieku darbības.

Sakaru virsnieku darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības ārējās robežas kontroli un izvērst efektīvu migrācijas plūsmu pārvaldību atbilstoši Šengenas acquis prasībām. Valsts robežsardzes sakaru virsnieki sekmēs pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm no un caur Gruziju un Baltkrievijas Republiku.

Projekta ietvaros:

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvežleitnants Aleksands Petrovskis no 2016. gada 1. februāra līdz 2016. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Baltkrievijā (Minskā).

VRS GP AP Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jautājumos) pulkvedis Edmunds Ļuļs no 2016. gada 2. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim un kapteinis Renāts Vecelis (eksperts - dokumentu konsultants) no 2016. gada 1.februāra līdz 2016. gada 31. decembrim pildīs dienesta pienākumus Gruzijā (Tbilisi).

Latvijas Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbība Baltkrievijā, Gruzijā tiek veikta, lai sniegtu atbalstu Latvijas Republikas Valsts robežsardzei nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Projektā imigrācijas sakaru virsnieki:

1. Pārstāvēs Latvijas intereses, lai uzturētu kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas tiesībsargājošām iestādēm ar mērķi novērst nelegālo migrāciju, kā arī atgriezt nelegālus migrantus.

2. Uz pastāvošo kontaktu pamata izveidos imigrācijas sakaru virsnieku punktus Gruzijā un Baltkrievijā.

3. Uzturēs kontaktus ar Baltkrievijas un Gruzijas iestādēm operacionālā līmenī.

4. Nodrošinās atbalsta sniegšanu Latvijas vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kā arī Projekta partneru vēstniecības konsulāriem darbiniekiem, kuri pieņem galīgo lēmumu par vīzu izsniegšanu. Minētais atbalsts, galvenokārt, tiks vērsts uz pasu un vīzu jautājumiem, īpaši profilēšanas analīzi, papildus dokumentu aizsardzības pazīmēm, viltojumu un impostoru atklāšanu.

5. Organizēs gaisa un autobusu pārvadātāju, kā arī citu attiecīgo darbinieku, kuru darba pienākumi ir saistīti ar noteiktiem migrācijas aspektiem) profilēšanas, dokumentu viltojumu pazīmju atklāšanas, Šengenas prasību ievērošanas un citās jomās apmācību, kas pārvadātāju vidū sekmēs nelegālās migrācijas novēršanu.

Projekta rezultātā tiks turpināta imigrācijas sakaru virsnieku punktu darbība Gruzijā un Baltkrievijas Republikā.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Saskaņā ar Fonda izvirzīto mērķi tiks sniegts ieguldījums tādu pasākumu vecināšanā, kurus organizē Latvijas Republikas Valsts robežsardze attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstīm, tostarp imigrācijas sadarbības koordinatoru darbībās, turpinot Latvijas Republikas sadarbības koordinatoru punktu darbību Baltkrievijā un Gruzijā.

Nodrošināta sakaru virsnieku punktu Baltkrievijā, Gruzijā tālāka darbība.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

 

Projekta realizācija uz 17.05.2019. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 29.03.2019. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 25.02.2019. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 19.10.2018. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 25.05.2018. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 26.04.2018. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 16.03.2018. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Gruzijā

Projekta realizācija uz 08.12.2017. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 24.11.2017. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 28.09.2017. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijā, Minskā

Projekta realizācija uz 01.04.2017. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Gruzijā darbība 2017.gada I ceturksnī

Projekta realizācija uz 20.01.2017. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē apmācību seminārus

Projekta realizācija uz 09.12.2016. - Minskā tika organizēta Valsts robežsardzes sakaru virsnieka Baltkrievijā atskaites sanāksme

Projekta realizācija uz 07.10.2016. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieki Gruzijā organizē apmācību semināru

Projekta realizācija uz 16.09.2016. - Valsts robežsardzes amatpersonas piedalās Baltkrievijā organizētajā apmācību semināru

Projekta realizācija uz 18.08.2016. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē apmācību semināru

Projekta realizācija uz 02.08.2016. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē sanāksmi

Projekta realizācija uz 13.06.2016. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē sanāksmi un apmācību semināru

Projekta realizācija uz 22.03.2016. - Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā organizē sanāksmi

Projekta realizācija uz 03.02.2016. - VRS sakaru virsnieks Baltkrievijā

 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese:
Tālr.:67075754
Fakss: 67075756

Publicēšanas datums: 02.01.2016. 

Jūs esat 04935027 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;