Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekts "Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem"


ESavieniba.gif      Erasmus +

 

Projekta nosaukums: „Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem"

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2014.gada 21.augusta lēmumu ir apstiprināts Valsts robežsardzes koledžas iesniegtais stratēģiskās partnerības projekts "Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem" (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487), kura īstenošanas periods ir no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

Projekta mērķis: Sadarbībā ar Partnervalstīm izstrādāt interaktīvu mācību līdzekli profesionālās angļu un krievu valodas terminoloģijas apguvei robežsargiem (robežpolicijai) kvalitatīvākai ES ārējo robežu drošības nodrošināšanai efektīvākā veidā komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Projekta partnervalstis:

Projekta rezultāts:
Projekta gaitā izstrādātais mācību līdzeklis ietvers robežu drošību saistošo terminoloģiju - terminus un frāzes angļu un krievu valodā, to tulkojumus partnervalstu nacionālajās valodās, audio ierakstus pareizai izrunai angļu un krievu valodās, autentiskus audio un video ierakstus, kuri būs nofilmēti robežšķērsošanas vietās tiešā saistībā ar ikdienā notiekošo situāciju komunicējot ar robežšķērsotājiem.

Izmantojot šo mācību līdzekli robežsargiem būs iespēja izpildīt elektroniskos mācību un zināšanu pārbaudes uzdevumus, saņemt tūlītēju atgriezenisko saikni, koriģēt mācīšanās virzienus, kā arī noteikt savu svešvalodu zināšanu līmeni.

Kopējais Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums projekta realizācijai ir 124300,00 EUR. Finansējuma ietvaros ir paredzēts segt projekta vadības izdevumus, starptautiskās sanāksmes, mācību līdzekļa izstrādē iesaistīto personu intelektuālo ieguldījumu, kā arī mācību līdzekļa izplatīšanas seminārus.

Mācību līdzekļa izplatīšanas semināri projekta iesaistītajās valstīs notiks no 2016.gada aprīļa līdz augustam.

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union

 

 

Projekta ietvaros uz 12.12.2014. - Pirmā starptautiskā sanāksme

Projekta ietvaros uz 20.02.2015. - Otrā starptautiskā sanāksme

Projekta ietvaros uz 24.04.2015. - Trešā starptautiskā sanāksme

Projekta ietvaros uz 28.08.2015. - Ceturtā starptautiskā sanāksme

Projekta ietvaros uz 01.09.2015. - Vietējā mēroga sanāksmes

Projekta ietvaros uz 14.12.2015. - Piektā starptautiskā sanāksme

Projekta ietvaros uz 05.03.2016. - Sestā projekta starptautiskā sanāksme Igaunijā

 

Kontaktpersona: Projekta vadītājs -
majors Mārtiņš Spridzāns,
Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo
priekšmetu katedras lektors
e-pasts: martins.spridzans@rs.gov.lv


Publicēšanas datums: 01.12.2015.