Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta "Stratēģiskā partnerība angļu valodas mācību līdzekļa izstrādē robežsargiem" ietvaros uz 28.08.2015.

 


ESavieniba.gif      Erasmus +

 

Ceturtā starptautiskā sanāksme

2015.gada 24.-28. augustā Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolā Medininkai norisinājās ceturtā starptautiskā sanāksme Erasmus+ Stratēģiskā partnerības projekta (Nr. 2014-1-LV01-KA202-000487) ietvaros. Sanāksmē piedalās pārstāvji no projekta partnervalstīm - Polijas Republikas Robežsargu mācību centrā Kentšinā, Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrijas Robežsargu skolas Medininkai, Drošības zinātņu akadēmijas Igaunijā, kā arī Valsts robežsardzes koledžas amatpersonas. Sanāksmes laikā tika turpināts darbs pie mācību līdzekļa izstrādēs robežsargiem. Projekta dalībnieki strādājot darba grupās aktualizēja mācību līdzekļa tēmu un apakš tēmu terminoloģijas sarakstus atbilstoši vietējā mēroga sanāksmju rezultātiem, turpināja darbu pie audio un video scenāriju izstrādes, kā arī uzsāka darbu pie audio materiālu ierakstīšanas un video sižetu uzņemšanas.

Erasmus +Erasmus +

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība

This project is funded by the European Union


 
 
Kontaktpersona: Projekta vadītājs -
majors Mārtiņš Spridzāns,
Valsts robežsardzes koledžas vispārizglītojošo
priekšmetu katedras lektors,
tālrunis 64603694, 
e-pasts:
 

Publicēšanas datums: 28.08.2015.