2019. gada 21. jūlijs
e-pakalpojumi
Projekts Nr. VRS/PMIF/2015/2

 

Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)


ESavieniba.gif      

 

2015.gada 25.novembrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi parakstīta vienošanās Nr. VRS/PMIF/2015/2 par Projekta „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)" īstenošanas kārtību.

Projekta nosaukums: „Atbalsts ārzemnieku atgriešanas pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (1.posms)".

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze.

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda nacionālās programmas 2014. - 2020. gadam specifiskā mērķa Nr. 3 „Atgriešana" (Return) aktivitātes Nr. 15 „Atbalsts iestādei piespiedu izraidīšanas nodrošināšanai" (Provision of support for the organisation and improvement of forced return) ietvaros definētas projekta aktivitātes ārzemnieku piespiedu izraidīšanas jomā. Minētās aktivitātes vērstas uz to, lai uzlabotu un nodrošinātu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu VRS.

Projekta īstenošana: 01.10.2015. - 30.06.2016.

Projekta budžets:

Kopējais pieprasītais finansējums 302786,00 EUR

Pieprasītais fonda finansējums 227089,00 EUR

Pieprasītais valsts budžeta finansējums 75697,00 EUR

Projekta vispārējais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu, ātru un efektīvu trešo valstu pilsoņu, kas nelikumīgi uzturas valstī (turpmāk ārzemnieki) piespiedu izraidīšanas mehānismu.

Projekta specifiskais mērķis: Nodrošināt ārzemnieku piespiedu izraidīšanas procesu Valsts robežsardzē.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi:

• izraidīti vismaz 153 nelegālie imigranti;

• Uzlabotas 20 Valsts robežsardzes izraidīšanas procesā iesaistīto amatpersonu zināšanās un praktiskās iemaņas izraidīšanas un konvojēšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju izpilde attiecībā uz nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanu;

• nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana.


 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Projekta realizācijas gaita uz 20.04.2016. - Robežsargi šogad jau izraidījuši 109 ārzemniekus

Projekta realizācijas gaita uz 30.07.2016. -  ES projekta ietvaros robežsargi izraidījuši 351 ārzemnieku

 
Kontaktpersona: Sandis Panga
E-pasts:
Tālr.: 67075754
Fakss: 67075756

 
Publicēšanas datums: 01.12.2015.

 

Jūs esat 04935077 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.07.17

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;