Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (1.posms)


ESavieniba.gif      

 

Projekta nosaukums: Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (1.posms)

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta atbilstība Eiropas Savienības un nacionālajiem plānošanas dokumentiem: Projekts atbilst Patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda 2014. - 2020. gadam programmas 3. specifiskā mērķa „Atgriešana" nacionālās prioritātes Nr.1 „Pasākumi, kas papildina atgriešanas procedūras" aktivitātei „Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana".

Projekta īstenošana: 01.10.2015. - 30.04.2016.

Projekta budžets:

Projekta kopējais finansējums: 180 000 EUR

Eiropas Savienības finansējums: 135 000 EUR

Valsts budžeta līdzfinansējums: 45 000 EUR

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstošu patvēruma meklētāju uzņemšanas mehānismu.

Projekta tiešai mērķis: Uzlabot Valsts robežsardze struktūrvienību kapacitāti aizturēto ārzemnieku, tai skaitā patvēruma meklētāju uzņemšanā.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi: Organizēt ārzemnieku, tai sk. patvēruma meklētāju uzturēšanu un izmitināšanu (sniegt tulkošanas, ēdināšanas pakalpojumus; nodrošināt ar pirmās nepieciešamības precēm; sniegt medicīnisko palīdzību; veikt identifikācijas pasākumus; nodrošināt ar saziņas līdzekļiem (Virszemes TV, preses izdevumiem)).

Projektu īstenošanas rezultātā tiks:

• nodrošināta ārzemnieku uzņemšana atbilstoši noteiktajiem Eiropas Savienības standartiem;

• nodrošināta 230 ārzemnieku uzturēšana un identifikācija pasākumu organizēšana;

• nodrošināta medicīniskā palīdzība 50 ārzemniekiem.

 

Projekta noslēgums 17.08.2016.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 
Kontaktpersona: Andris Rijkuris
e-pasts
tel. 67075661


 
Publicēšanas datums: 25.11.2015.