Projekta "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā (1. posms)" realizācija uz 24.11.2017.

 


ESavieniba.gif     

 

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka aktivitātes Baltkrievijas Republikā, Minskā

2017.gada 24.novembrī Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis Minskā piedalījās Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijas Starptautiskais mācību centra organizētajā kvalifikācijas celšanas kursa "Migrācijas pārvaldība: migrācijas plūsmu sadale, bēgļu aizsardzība" noslēguma pasākumā.

Kvalifikācijas celšanas kursa ietvaros, klausītāji detalizēti iepazinās ar jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju un ārvalstu pilsoņu reģistrāciju, ārvalstu pilsoņu un personu bez noteiktas valsts piederības tiesisko statusu Baltkrievijas Republikā, prasībām ārvalstu pilsoņu ieceļošanai, tranzītam un reģistrācijai Baltkrievijas Republikā, bēgļu starptautiskas tiesiskas aizsardzības īpatnībām un citiem jautājumiem.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks Baltkrievijā pulkvedis A.Petrovskis iepazīstināja kursa klausītājus ar situāciju migrācijas jomā Eiropas Savienībā 2015. - 2016.gados, kā arī 2017.gadā notiekošajam izmainām migrācijas plūsmu virzienos un veiktajiem pasākumiem migrācijas krīzes mazināšanai. Prezentācijas turpinājuma klausītāji tika informēti par nelegālas migrācijas apkarošanas rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem uz Latvijas - Baltkrievijas robežas.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieks sekmē pārrobežu sadarbību un profesionālo kontaktu paplašināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu tiesībsargājošajām institūcijām, tādējādi mazinot nelikumīgas pārrobežas aktivitātes un apkarojot nelegālo migrāciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Valsts robežsardzes sakaru virsnieka darbība tiek finansēta no Iekšējas drošības fonda projekta Nr. VRS/IDF/2015/1 "Valsts robežsardzes sakaru virsnieku darbības punktu turpināšana Gruzijā un Baltkrievijā) līdzekļiem.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 


 

Kontaktpersona: Sandis Panga
e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv
Tālr.:67075754

Publicēšanas datums: 24.11.2017.