Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)


ESavieniba.gif      bsieg.gif

 

Projekta nosaukums: "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)"

Projekta īstenotājs: Valsts robežsardze

Projekta partneri:
1. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvalde.
2. Lietuvas Robežsardzes dienests.

 

Projekta īstenošana: 01.01.2018. - 31.12.2019.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums ir 1 641 320,61 EUR (t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansējums 95 % - 1 559 254,58 EUR).
1. Latvijas Valsts robežsardzes kopējais finansējums - 810 626,97 EUR.
2. Igaunijas Policijas un robežsardzes pārvaldes kopējais finansējums - 415 533,64 EUR.
3. Lietuvas Robežsardzes dienesta kopējais finansējums - 415 160,00 EUR.

Projekta specifiskais mērķis:

1. Realizēt informācijas apmaiņas attīstību trīs galvenajos līmeņos: vietējā, reģionālā un valsts līmenī (ar galveno funkciju - koordināciju).

2. Nodrošināt iespēju informācijas apmaiņai reāllaikā starp Latvijas - Lietuvas - Igaunijas patruļām (gājēju / suņu un mobilo), iesaistot informācijas apmaiņas procesā iesaistīt lokālos (LCC) un reģionālos (RCC) koordinācijas centrus ar kopīgām atbalsta funkcijām un nacionālo koordinācijas centru (NCC) (ar koordinācijas funkcijām). Reģionālā līmenī šajā procesā iesaistīt arī aviācijas vienību, nodrošinot atbalstu pierobežas zonā ar attiecīgo novērošanas / izsekošanas / norādīšanas un izmeklēšanas procesu.

3. Nodrošināt tiešu aktuālās informācijas apmaiņu par pārrobežu incidentiem starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes iestādēm lokālajā un reģionālajā līmenī gar Krievijas un Baltkrievijas robežām tuvu reālajam laikam.

4. Nodrošināt, ka trauksmes signāls un video par robežas nelikumīgu šķērsošanu būs pieejams robežuzraudzības nodaļām lokālajā un reģionālajā līmenī, kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Nacionālajiem koordinācijas centriem.

Projekta ietvaros tiek plānots:

1. attīstīt sensoru sistēmu un informācijas apmaiņas sistēmu, iegādājoties robežuzraudzības tehniskos līdzekļus (klātbūtnes uztveršanas sistēmas (Defendec) un programmatūras licences)) un izveidot ispēju tās turpmākas integrējot integracijai Eiropas robežu novērošanas sistēmā (EUROSUR), lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp partneriem un veicinātu detalizētāku situācijas izpratnes attēla veidošanu reģionālā līmenī gar ES ārējo robežu. Projekta rezultātu plānots izmantot ikdienas darba vajadzībām un sadarbībai starp projekta partneriem un turpmākai EUROSUR īstenošanai un attīstībai;

2. pilnveidot nacionālo koordinācijas centru, VRS Aviācijas pārvaldes un VRS LUP RIKD Operatīvās vadības nodaļas BSIEG programmnodrošinājumu un tehnisko aprīkojumu;

3. organizēt starp Baltijas valstīm iespēju apmainīties ar personas datiem un detalizētāku klasificētu operatīvo informāciju, nepārkāpjot EUROSUR sistēmas noteikumus attiecībā uz informācijas apmaiņu.

Projekta ietvaros plānots nodrošināt vienota risinājuma attīstību lokālai un reģionālai sadarbībai starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas robežas.

Projekts:

1. palīdzēs efektīvāk organizēt lokālo un reģionālo struktūrvienību rīcība esošo resursu izmantošanu, organizējot robežuzraudzības un imigrācijas kontroles pasākumus, kā arī nodrošinās labākas reakcijas iespējas, konstatējot valsts robežas, pierobežas joslas vai pierobežas pārkāpumus izmantojot robežuzraudzības un kontroles tehniskos līdzekļus vai kopējo informācijas apmaiņas mehānismu, saņemot aktuālo informāciju no kaimiņvalstu reģionālajām vai lokālajām robežsardzes struktūrvienībām;

2. sekmēs detalizētāku lokālā un reģionālā situācijas attēla izveidošanu, kā arī pilnveidos sadarbību starp Igaunijas-Latvijas-Lietuvas robežsardzes iestādēm Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ārējās pierobežas un pierobežas joslas teritorijās.

Projekta ietvaros:

2017. gada 19. decembrī starp Latvijas Valsts robežsardzi un Eiropas Komisiju tika parakstīts granta līgums par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu projektam Nr. 786413 "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)".

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Iekšējās drošības fonda 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Valsts robežsardze

 

Projekta realizācija uz 10.04.2019. - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta darba grupas sanāksme Lietuvā

Projekta realizācija uz 10.08.2018. - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta darba grupas sanāksme Igaunijā

Projekta ietvaros uz 31.05.2018. - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgā projekta "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" atklāšanas sanāksme

Projekta realizācija uz 07.05.2018. - "Baltijas valstu informācijas apmaiņas mehānisma attīstība (BSIEG 2)" atklāšanas sanāksme

 

Kontaktpersona: Jānis Laimiņš
e-pasts: janis.laimins@rs.gov.lv
tel.67075733


Publicēšanas datums: 08.01.2018.