Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta galvenais inspektors


Prasības amata pretendentiem:

vai:

Galvenie amata pienākumi

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „kapteinis", mēnešalga sākot no 1012 EUR līdz 1047 EUR.

 

 

 Pieteikšanās termiņš:  2020. gada 14. augustam

 

Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012: Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv