2020. gada 10. augusts
e-pakalpojumi

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Robežkontroles un imigrācijas kontroles dienesta galvenais inspektors


Prasības amata pretendentiem:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā izglītības programmā „Robežapsardze" (iegūta Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēs)(turpmāk - Nr.1)

vai:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās un militārās aizsardzības, tiesību zinātnes, sociālo un cilvēkrīcības zinātņu, komerczinību un administrēšanas, inženierzinātņu un tehnoloģiju vai matemātikas un statistikas izglītības tematiskajā jomā, ja iegūta profesionālā tālākizglītība (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) civilās un militārās aizsardzības izglītības tematiskajā jomā, kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors (turpmāk - Nr.2);
 • amatpersonai Nr.1 nepieciešama 4 (četru) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem vēlama 2 (divu) gadu pieredze imigrācijas kontroles vai robežkontroles jomā; labas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages), prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office un interneta pārlūkprogrammas);
 • amatpersonai Nr.2 nepieciešama 6 (sešu) gadu dienesta pieredze Valsts robežsardzē, no tiem vēlama 2 (divu) gadu pieredze imigrācijas kontroles vai robežkontroles jomā, labas krievu valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas saskaņā ar Valsts robežsardzes izstrādāto iekšējo regulējumu atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei (Common European Framework of Reference for Languages), prasme strādāt ar datorprogrammām (MS Office un interneta pārlūkprogrammas).

Galvenie amata pienākumi

 • pārzināt valsts robežas šķērsošanas kārtību un ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu kontroles organizācijas kārtību;
 • pārzināt dienesta organizāciju un situāciju Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) robežpārbaudes, imigrācijas kontroles, atgriešanas un patvēruma meklētāju jomā Pārvaldes robežkontroles rajonā un imigrācijas atbildības teritorijā;
 • izstrādāt, kontrolēt un aktualizēt Pārvaldes rīkojuma dokumentus riska analīzes jomā;
 • koordinēt un kontrolēt taktiskā riska novērtējumu sagatavošanu Pārvaldes struktūrvienībās;
 • veikt Pārvaldes struktūrvienību taktiskā riska novērtējuma sagatavošanu un iesniegšanu Valsts robežsardzē noteiktajā kārtībā;
 • identificēt Pārvaldes struktūrvienībām raksturīgos riska profilus un sniegt atbalstu to izstrādē;
 • nodrošināt Pārvaldes struktūrvienību darbības statistisko rezultātu apkopošanu un analīzi;
 • sniegt nepieciešamo informatīvi analītisko atbalstu Valsts robežsardzes Operatīvās vadības pārvaldei;
 • prast izmantot dienesta pienākumu izpildei piešķirtās informācijas sistēmas un veikt informācijas precīzu ievadi;
 • veikt dienesta pārbaudes, disciplinārlietu izmeklēšanu, plānotās un neplānotās pārbaudes amata kompetences ietvaros;
 • sniegt priekšlikumus dienesta priekšniekam par dienesta organizācijas pilnveidošanu un efektivitātes uzlabošanu riska analīzes jomā;
 • pārzināt, ievērot un nodrošināt Valsts robežsardzes kompetencē esošo Eiropas Savienības un Šengenas acquis, Latvijas Republikas normatīvo aktu, Iekšlietu ministrijas un Valsts robežsardzes iekšējo normatīvo aktu piemērošanu.

Amatam atbilstošā maksimālā speciālā dienesta pakāpe - „kapteinis", mēnešalga sākot no 1012 EUR līdz 1047 EUR.

 

 

 Pieteikšanās termiņš:  2020. gada 14. augustam

 

Pieteikuma iesniegšana:

Kandidātiem CV, motivācijas vēstuli, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: , norādot amata nosaukumu vai pa pastu: Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes, Ostas iela 33, Ventspils, LV-3601.

Informācija par konkursa rezultātiem tiks publicēta Valsts robežsardzes mājas lapā. 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti šīs atlases konkursa norises nodrošināšanai. Datu apstrādes pārzinis ir Valsts robežsardze, kontaktinformācija: Rūdolfa iela 5, Rīga, LV-1012: Valsts robežsardzes datu aizsardzības speciālists (saziņai par datu aizsardzības jautājumiem) 67075676, e-pasts: das@rs.gov.lv


 

Jūs esat 08090165 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2020.08.07

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;