Atlasīts 2008. gada jūnijs


2008.06.30 - 2008.08.08 Kursi
 Intensīvie angļu valodas kursi Valsts robežsardzes amatpersonām Valts robežsardzes koledžā

2008.06.30 - 2008.08.08 Kursi
 Intensīvie angļu valodas kursi Valsts robežsardzes amatpersonām

2008.06.29 - 2008.07.03 Mācības
 Dalība FBI mācībās Krīzes vadības jautājumos Budapeštā, Ungārijā

2008.06.28 - 2008.07.06 Programma
 DalībaMāršala centra organizētajā Vadības līmeņa programmā Garmišā, Vācijā

2008.06.28 - 2008.07.06 Programma
 Dalība Māršala centra organizētajā Vadības līmeņa programmā Garmišā, Vācijā

2008.06.27 - 2008.06.30 Sacensības
 Valsts robežsardzes volejbola izlases komandas "Lāse - Robežsardze" dalība starptautiskajās sacensībās Turcijā

2008.06.27 - 2008.09.25 Kursi
 Dalība kvalifikācijas celšanas kursos informātikas jomā, ASV gaisa spēku bāzē Keesler, Misisipi

2008.06.27 - 2008.09.25 Kursi
 Dalība kvalifikācijas celšanas kursos informātikas jomā

2008.06.25 - 2008.06.27 Sacensības
 XI Valsts robežsardzes kinologu sacensības Valsts robežsardzes koledžā

2008.06.25 - 2008.07.04 Mācības
 Valsts robežsardzes koledžas 1.kursa nepilna laika studējošo I iekaišu un eksāmenu sesija

2008.06.19 - 0000.00.00 Atceres diena
 Ģenerāla Ludviga Bolšteina atceres pasākums Rīgā Meža kapos un Tukuma rajona Matkules pagasta "Pūces dzirnavās"

2008.06.19 - 0000.00.00 Sanāksme
 Valsts robežsardzes Teritoriālo pārvalžu priekšnieku, Valsts robežsardzes koledžas direktora un Valsts robežas pilnvaroto pārstāvju sanāksme

2008.06.16 - 2008.09.09 Programma
 Robežsargu profesionālās pilnveides programmas "Sauszemes robežas modulis" (14 nedēļas) īstenošana Valsts robežsardzes koledžā

2008.06.16 - 2008.09.14 Apmācības
 Robežsargu profesionālās pilnveides programmas "Sauszemes robežas modulis" (14 nedēļas) īstenošana

2008.06.16 - 2008.09.14 Apmācības
 Profesionālās pilnveides programmas "Sauszemes robežas modulis" (14 nedēļas) īstenošana, Valsts robežsardzes koledžā

2008.06.14 - 2008.06.16 Atceres diena
 Latvijas pirmās brīvvalsts laikā kritušorobežsargu piemiņas godināšana Rīgas rajona, Ādažu pagasta Baltezera kapos, Auces pilsētas Sniķerkalna kapos un Saldus rajona Sātiņos Elku kapos

2008.06.13 - 0000.00.00 Izlaidums
 Valsts robežsardzes koledžas 3.kursa nepilna laika studējošo 1.izlaidums un VRK 2.kursa studējošo 4.izlaidums

2008.06.12 - 0000.00.00 Izstāde
 Tematiskā izstāde "Ludvigs Bolšteins - Robežapsardzības priekšnieks", Valsts robežsardzes koledžā

2008.06.09 - 2008.07.27 Prakse
 Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas kadetu kvalifikācijas prakse