Atlasīts 2009. gada oktobris


2009.10.27 - 2009.10.27 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Personāla vadības dienestu (nodaļu) priekšnieku un VRK Administratīvā dienesta priekšnieka dienesta sanāksme (videokonference)

2009.10.27 - 2009.10.28 Seminārs
 Dalība starptautiskajā seminārā TAIEX projekta ietvaros Baltkrievijā

2009.10.22 - 2009.10.25 Apmācības
 Dalība reģionālās konsulārās apmācībās vīzu jautājumos Ungārijā

2009.10.21 - 2009.10.21 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Robežkontroles dienestu priekšnieku (pārvalžu priekšnieku vietnieku robežkontroles un imigrācijas jautājumos) dienesta sanāksme (videokonference)

2009.10.20 - 2009.10.20 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku, VRK direktora, Valsts robežas pilnvaroto pārstāvju sanāksme (videokonference)

2009.10.12 - 2009.10.16 Darba grupa
 Dalība BSRBCC ietvaros darba grupā "Viltoto dokumentu atklāšana" ar FRONTEX līdzdalību

2009.10.08 - 2009.10.08 Konference
 Dalība Lietuvas, Latvijas, Baltkrievijas pārrobežu projektu konferencē "Quo Vadis"

2009.10.08 - 2009.10.08 Atceres pasākums
 Valsts robežsardzes sagrāves 69.gadadienas atceres pasākumi

2009.10.01 - 2009.10.01 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Nodrošinājuma dienestu (nodaļu) priekšnieku sanāksme (videokonference)