Atlasīts 2009. gada aprīlis


2009.04.30 - 2009.04.30 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku, VRK direktora, Valsts robežas pilnvaroto pārstāvju sanāksme VRS Galvenajā pārvaldē

2009.04.29 - 2009.04.29 Darba grupa
 Dalība Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas Robežu darba grupā

2009.04.27 - 2009.04.28 Sanāksme
 VRS delegācijas dalība (kā novērotāji) NVS migrācijas dienestu vadītāju sanāksmē, Krievijā, Kazaņā

2009.04.23 - 2009.04.23 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Personāla vadības dienestu (nodaļu) priekšnieku un VRK Administratīvā dienesta priekšnieka dienesta sanāksme (videokonference)

2009.04.23 - 2009.04.24 Tikšanās
 Kārtējā Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības dienestu vadītāju tikšanās Latvijā

2009.04.22 - 2009.04.22 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku vietnieku (robežkontroles un imigrācijas dienesta, robežkontroles un imigrācijas jautājumos, imigrācijas jautājumos) un Imigrācijas dienestu priekšnieku dienesta sanāksme (videokonference)

2009.04.21 - 2009.04.21 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Nodrošinājuma dienestu priekšnieku sanāksme (videokonference)

2009.04.14 - 2009.07.13 Apmācības
 Angļu valodas apmācības kurss NBS valodu skolā