Atlasīts 2009. gada jūlijs


2009.07.31 - 2009.07.31 Sanāksme
 VRS Liepājas pārvaldes svinīgā sanāksme, karoga nodošana VRK muzejam

2009.07.30 - 2009.07.30 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku, VRK direktora, Valsts robežas pilnvaroto pārstāvju sanāksme (videokonference)

2009.07.30 - 2009.07.30 Konference
 Valsts robežsardzes 2009.gada I pusgada darbības atskaites preses konference

2009.07.24 - 2009.07.24 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu Personāla vadības dienestu (nodaļu) priekšnieku un VRK Administratīvā dienesta priekšnieka dienesta sanāksme (videokonference)

2009.07.23 - 2009.07.25 Vizīte
 KF FDD Robežapsardzības dienesta priekšnieka armijas ģenerāļa V.Proņičeva vizīte Latvijā

2009.07.22 - 2009.07.23 Sanāksme
 VRS teritoriālo pārvalžu priekšnieku vietnieku (robežkontroles un imigrācijas jautājumos) dienesta sanāksme

2009.07.17 - 2009.08.03 Mācības
 Reflektantu pieteikšanās pilna laika studijām Valsts robežsardzes koledžā

2009.07.16 - 2009.07.16 Sanāksme
 Dalība FRONTEX Valdes locekļu sanāksmē par FRONTEX darbības programmu 2010.gadam Polijā

2009.07.08 - 2009.07.09 Vizīte
 Vācijas Federālās policijas amatpersonu vizīte Valsts robežsardzē