Atlasīts 2010. gada oktobris


2010.10.29 - 2010.10.29 Sacensības
 Dalība Iekšlietu ministrijas spartakiādes sacensībās šaušanā

2010.10.29 - 2010.10.29 Darba grupa
 Dalība FRONTIERS (Viltotie dokumenti) darba grupā

2010.10.28 - 2010.10.29 Tikšanās
 Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas robežapsardzības iestāžu Kriminālizmeklēšanas struktūrvienību priekšnieku tikšanās

2010.10.25 - 2010.10.28 Vizīte
 Valsts robežsardzes priekšnieka vizīte Gruzijā divpusējās sadarbības ietvaros

2010.10.21 - 2010.10.24 Mācības
 Dalība Reģionālajās konsulārajās mācībās Baltkrievijā (Minskā)

2010.10.19 - 2010.10.19 Informatīvā stunda
 Robežsardzes informatīvā stunda Kauguru vidusskolā

2010.10.19 - 2010.10.21 Darba grupa
 Dalība RABIT darba grupā "Jūras robežas - kontrole un uzraudzība"

2010.10.16 - 2010.10.30 Apmācības
 BOMCA programmas ietvaros apmācības kinoloģijas jomā

2010.10.15 - 2010.10.15 Donoru diena
 Donoru diena Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē

2010.10.15 - 2010.10.15 Sacensības
 Valsts robežsardzes čempionāta sacensības šaušanā

2010.10.13 - 2010.10.15 Seminārs
 Dalība TAIEX programmas ietvaros seminārā Baltkrievijā

2010.10.13 - 2010.10.14 Tikšanās
 Valsts robežsardzes priekšnieka un Somijas Robežsardzes priekšnieka kārtējā tikšanās

2010.10.13 - 2010.10.13 Tikšanās
 Latvijas un Igaunijas robežapsardzības iestāžu ekspertu tikšanās ar mērķi apspriest agrāk noslēgtās vienošanās Igaunijā (Valgā)

2010.10.08 - 2010.10.08 Atceres pasākumi
 Robežsardzes sgrāves un represēto robežsargu atceres pasākumi

2010.10.05 - 2010.10.12 Sacensības
 Dalība starptautiskajās kinologu sacensībās "SWISS OPEN"

2010.10.03 - 2010.10.06 Konference
 ŠIAFOK 19.starptautiskā robežapsardzības iestāžu vadītāju konference

2010.10.03 - 2010.10.05 Sanāksme
 Dalība Latvijas - Krievijas līguma par robežas šķērsošanas vietām izvērtēšanas otrajā sarunu raundā

2010.10.03 - 2010.10.03 Vizīte
 Igaunijas Policijas un Robežsardzes pārvaldes Robežsardzes departamenta vadības vizīte Latvijā

2010.10.02 - 2010.10.04 Sacensības
 Valsts robežsardzes izlases komandas volejbolā dalība starptautisk''as sacensībās "Tartu Volley 2010"