Atlasīts 2012. gada aprīlis


2012.04.20 - 2012.04.20 Sports
 VRS spartakiādes sacensības peldēšanā, dienesta trīscīņā.

2012.04.20 - 2012.04.20 Pasākums
 Lielās talkas ietvaros - ģenerāļa L. Bolšteina vasaras namiņa sakopšana "Pūces dzirnavās".

2012.04.18 - 2012.04.20 Darba grupa
 Dalība darba grupā "Robežapsardzības iestāžu sadarbība ar narkotisko vielu nelikumīgas pārvietošanas apkarošana" Starpautiskās robežpoliciju konferences (IBPC) ietvaros.

2012.04.16 - 2012.04.27 Apmācības
 Profesionālās pilnveides programmas "Jūras robežas modulis" īstenošana.

2012.04.16 - 2012.03.27 Apmācības
 Profesionālās pilnveides programmas "Tuvcīņas instruktors" īstenošana.

2012.04.16 - 2012.04.20 Pasākums
 Bibliotēkas nedēļa 2012 Valsts robežsardzes koledžā.

2012.04.12 - 2012.04.12 Donoru diena
 Donoru diena VRS Galvenajā pārvaldē.

2012.04.12 - 2012.04.14 Pasākums
 Dalība svinīgajā pasākumā sakarā ar Igaunijas Republikas Drošības ziņātņu akadēmijas 20. gadadienu.

2012.04.10 - 2012.04.13 Vizīte
 Zviedrijas delegācijas vizīte Valsts robežsardzē. Pieredzes apmaiņa šādās jomās: administratīvie sodi aviopārvadātājiem, sadarbība ar aviopārvadātājiem, pasažieru datu iegūšana no aviopārvadātājiem, riska analīze lidostā, prāmju profilēšanas metodes (saskaņā ar sadarbības plānu).

2012.04.08 - 2012.04.12 Apmācības
 Dalība Moldovas Robežsardzes dienesta kinoloģijas instruktoru apmācības "Pamatapmācības kinologiem" saskaņā ar EUBAM stratēģiju Moldovas Robežsardzes dienesta kapacitātes stiprināšanai kinoloģijas jomā EUBAM ietvaros.

2012.04.04 - 2012.04.04 Sports
 "Sadraudzības kauss" ar Rēzeknes Augstskolu.

2012.04.02 - 2012.04.04 Apmācības
 Kvalifikācijas paaugstināšanas programmas "Pēdu konstatēšana un tālākās darbības ar tām" īstenošana.