Atlasīts 2013. gada jūlijs


2013.07.22 - 2013.08.02 Seminārs
 Dalība Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta LLB-2-228 „Robežapsardzības iestāžu kinoloģijas dienestu kapacitātes stiprināšana” seminārā kinologiem Baltkrievijā

2013.07.21 - 2013.08.09 Apmācības
 Baltkrievijas robežsargu dalība kvalifikācijas celšanas kursos kinoloģijas jomā