Atlasīts 2014. gada marts


2014.03.21 - 2014.03.21 Tikšanās
 Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pilnvaroto robežas pārstāvju vietnieku tikšanās, Latvijā, Valmierā

2014.03.21 - 2014.03.21 Sports
 Valsts robežsardzes 2014.gada spartakiādes sacensības volejbolā, Valsts robežsardzes koledžā

2014.03.18 - 2014.03.21 Apmācības
 Dalība projekta "Veiksmīga pārrobežu sadarbības modeļa īstenošana" aktivitātē - kopīgās patrulēšanas apmācībās, lietuvā, Igaunijā

2014.03.17 - 2014.03.18 Vizīte
 Zviedrijas Lundas universitātes (Lund University) Socioloģijas departamenta pārstāvju vizīte Latvijā

2014.03.17 - 2014.03.21 Kursi
 Dalība Dž.K.Maršala kursā "Civilās drošības risku pārvaldīšana", Vācijā

2014.03.13 - 2014.03.14 Pasākums
 Dalība projekta "Veiksmīga pārrobežu sadarbības modeļa īstenošana" aktivitātē

2014.03.11 - 2014.03.12 Pasākums
 Dalība riska analīzes pasākumā sakarā ar pasaules čempionātu hokejā 2014.gadā Minskā, Baltkrievijā

2014.03.10 - 2014.03.23 Apmācības
 Dalība FRONTEX kinologu apmācības kursā, Rumānijā

2014.03.07 - 2014.03.07 Pasākums
 VRS Aviācijas pārvaldes izveidošanas gadadienai veltīta atvērto durvju diena un aviācijas skate

2014.03.06 - 2014.03.06 Seminārs
 Starptautiskais Robežsardzes un Robežpolicijas Speciālo uzdevumu vienību pārstāvju seminārs

2014.03.06 - 2014.03.07 Tikšanās
 Dalības Baltijas Ministru Padomes plāna 1.pasākumā: Ekspertu tikšanās nelegālās migrācijas apkarošanas jomā (Via Baltica), Igaunijā

2014.03.05 - 2014.03.07 Tikšanās
 Baltijas Jūras reģiona valstu Robežkontroles sadarbības Robežkomitejaspārstāvju tikšanās, Igaunijā

2014.03.04 - 2014.03.07 Konference
 Dalība Lidostu vadītāju ikgadējā konferencē, Varšavā, Polijā