Atlasīts 2015. gada marts


2015.03.30 - 2015.03.31 Sanāksme
 Dalība Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Robežu jautājumu (viltotie dokumenti) darba grupas sanāksmē Beļģijā

2015.03.30 - 2015.03.31 Tikšanās
 Latvijas – Krievijas robežapsardzības iestāžu priekšnieku tikšanās Pleskavā (Krievijā)

2015.03.26 - 2015.03.26 Tikšanās
 Latvijas un Lietuvas robežas pilnvaroto pārstāvju tikšanās saskaņā ar 2015.gada darba plānu, Latvijā (Meitene - Kalviai KP)

2015.03.25 - 2015.03.25 Sanāksme
 Dalība Eiropas Komisijas organizētajā Readmisijas ekspertu sanāksmē, Beļģijā

2015.03.25 - 2015.03.27 Vizīte
 Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmijas direktora iepazīšanās vizīte Valsts robežsardzes koledžā, Latvijā (Rēzeknē)

2015.03.23 - 2015.03.25 Pasākums
 Latvijas – Gruzijas IeM sadarbības plāna pasākums Nr.3 (pieredzes apmaiņa robežpārbaužu jomā (robežkontrole) lidostas RKP priekšnieku līmenī, Latvijā (Rīgā)

2015.03.17 - 2015.03.17 Donoru diena
 Donoru diena VRS Galvenajā pārvaldē

2015.03.17 - 2015.03.18 Sanāksme
 Dalība BSRBCC Baltijas robežu komitejas (BBC) I sanāksmē, t.s. BALANCE projekta apspriešana, Lietuvā (Viļņā)

2015.03.17 - 2015.03.18 Sanāksme
 Starptautiskā sanāksme BOMCA 9. pieteikuma sagatavošanai, VRS Galvenajā pārvaldē

2015.03.15 - 2015.03.20 Apmācības
 Dalība FRONTEX Aģentūras rīkotajās Šengenas novērtētāju apmācībās, Horvātijā

2015.03.13 - 2015.03.13 Sacensības
 VRS 2015.gada spartakiādes sacensības volejbolā, Rēzeknē

2015.03.12 - 2015.03.12 Tikšanās
 Latvijas - Krievijas Federācijas robežas pilnvaroto pārstāvju tikšanās Krievijā

2015.03.10 - 2015.03.11 Pasākums
 „Robežsargu profesionālās sagatavošanas kurss” Daugavpils 16.vidusskolas skolēniem

2015.03.10 - 2015.03.12 Sanāksme
 Dalība Eiropas Komisijas rīkotajā Augsta līmeņa sanāksmē ar Centrālāzijas valstu amatpersonām ( BOMCA 9 pasākumu prezentācija) Tadžikistānā (Dušanbe)