Atlasīts 2017. gada maijs


2017.05.31 - 2017.05.31 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Integrācijas, migrācijas un izraidīšanas jautājumu darba grupas sanāksmē, Briselē

2017.05.30 - 2017.05.30 Informatīvs pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas un robežsargu profesijas popularizēšanas pasākums pasākumā “Droša vasara” Ādažos

2017.05.30 - 2017.05.31 Tikšanās
 Dalība FRONTEX Aģentūras organizētajā vienotā akreditācijas kopīgā programmā - Boloņas vadlīniju ietvarā, Lietuvā

2017.05.28 - 2017.06.03 Vizīte
 Dalība kārtējās Portugāles Šengenas novērtēšanas komisijas vizītē jūras robežu jomā

2017.05.28 - 2017.06.03 Apmācības
 Apmācību vadīšana Gruzijas Iekšlietu ministrijas Patruļpolicijas departamenta amatpersonām ceļošanas dokumentu pārbaudes jomā Starptautiskā migrācijas organizācijas īstenotā projekta “Gruzijas valdības kapacitātes stiprināšana robežu un migrācijas pārvaldībā” ietvaros

2017.05.27 - 2017.05.28 Sacensības
 Dalība sacensībās „Stipro skrējiens 2017”, Ķegumā

2017.05.26 - 2017.05.26 Konference
 Valsts robežsardzes amatpersonu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docētāju un studējošo 4.zinātniski praktiskā konference „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi”

2017.05.26 - 2017.05.26 Sacensības
 IeM 2017.gada spartakiādes sacensības peldēšanā, Rīgā

2017.05.24 - 2017.05.26 Vizīte
 Gruzijas IeM Robežpolicijas un Patruļpolicijas amatpersonu vizīte, lai apmainītos ar pieredzi pārrobežu noziedzības apkarošanas jomā saskaņā ar Latvijas Valsts robežsardzes un Gruzijas Iekšlietu ministrijas robežu drošības struktūrvienību kopīgo pasākumu plāna 2017.gadam 2.punktu

2017.05.23 - 2017.05.26 Vizīte
 Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta delegācijas vizīte pieredzes apmaiņai taktiskās pielietošanas, apgādes un apmācības jomā

2017.05.23 - 2017.05.24 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Patvēruma jautājumu darba grupas sanāksmē, Briselē

2017.05.23 - 2017.05.24 Sanāksme
 Dalība FRONTEX Aģentūras organizētajā Gaisa Robežas riska analīzes tīkla, Varšavā sanāksmē

2017.05.22 - 2017.05.24 Vizīte
 Gruzijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas departamenta vadības iepazīšanās vizīte

2017.05.22 - 2017.05.24 Vizīte
 UNHCR reģionālā pārstāvja iepazīšanās vizīte Latvijā (IeM struktūrvienībās)

2017.05.22 - 2017.05.26 Apmācības
 Dalība Eiropas Krasta apsardzes foruma (ECGFF) Portugāles prezidentūras organizētajā jūras apmācībās COASTEX17, Portugālē

2017.05.21 - 2017.05.27 Pasākums
 Projekta „Kinoloģijas dienestu kapacitātes attīstīšana robežapsardzības iestādēs Moldovā un Gruzijā” ieviešana, Moldovā

2017.05.20 - 2017.05.20 Informatīvs pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas un robežsargu profesijas popularizēšanas pasākums Starptautiskajai Ģimenes dienai veltītajā pasākumā Šlokenbekas muižā

2017.05.19 - 2017.05.19 Tematiskā izstāde
 Tematiskā izstāde par godu Valsts robežsardzes koledžas 25.gadadienai Rēzeknes Festivāla parkā

2017.05.19 - 2017.05.20 Sacensības
 Dalība Latvijas kausa I etapa Lietišķajā šaušanā, Ādažos

2017.05.19 - 2017.05.21 Sacensības
 Dalība XXXIII starptautiskajās studentu spēlēs SELL GAMES 2017, Rīgā

2017.05.19 - 2017.05.19 Tikšanās
 Latvijas un Krievijas robežapsardzības iestāžu operatīvo struktūrvienību amatpersonu tikšanās saskaņā ar sadarbības plānu 2016.-2017.g.

2017.05.17 - 2017.05.18 Sacensības
 Dalība praktiskās šaušanas sacensībās starp sadarbības izglītības iestādēm „Gribasspēks un izturība 2017”, Lietuvā

2017.05.15 - 2017.05.15 Informatīvs pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas un robežsargu profesijas popularizēšanas pasākums pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” audzēkņiem

2017.05.14 - 2017.05.20 Vizīte
 Dalība kārtējās Zviedrijas Šengenas novērtēšanas komisijas vizītē gaisa robežu jomā

2017.05.14 - 2017.06.09 Apmācības
 Apmācības ASV Muitas un Robežas aizsardzības dienesta speciālistu vadībā (III posms)

2017.05.13 - 2017.05.13 Sacensības
 IeM 2017.gada atklātā čempionāta sacensības virves vilkšanā, Rīgā

2017.05.13 - 2017.05.13 Pasākums
 Dalība Pasākumā “Es pats savas karjeras kalējs Dobelē”

2017.05.11 - 2017.05.12 Sanāksme
 Dalība Baltijas jūras valstu padomes Speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai ietvaros organizētajā otrā Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmē. Nelegālās imigrācijas darba grupa.

2017.05.11 - 2017.05.11 Sanāksme
 Dalība FRONTEX Aģentūras organizētajā Viltotu dokumentu riska analīzes tīkla sanāksmē, Polijā

2017.05.10 - 2017.05.10 Sanāksme
 JATOC projekta noslēguma sanāksme, Jūrmalā

2017.05.10 - 2017.05.11 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Patvēruma jautājumu darba grupas sanāksmē, Briselē

2017.05.10 - 2017.05.13 Sacensības
 XX Valsts robežsardzes kinologu sacensības, Rēzeknē

2017.05.08 - 2017.05.08 Sanāksme
 Baltijas valstu – ASV robežu drošības darba grupas pirmā sēde, Rīgā

2017.05.07 - 2017.05.13 Vizīte
 Dalība kārtējās Zviedrijas Šengenas novērtēšanas komisijas vizītē atgriešanas jomā

2017.05.04 - 2017.05.04 Pasākums
 Dalība Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas pasākumā “Apskauj Latviju”

2017.05.04 - 2017.05.04 Parāde un tematiskā izstāde
 Dalība LR Neatkarības atjaunošanas dienai veltītajā parādē un tematiskajā izstādē Liepājā

2017.05.04 - 2017.05.05 Sacensības
 Dalība Igaunijas policijas un robežsardzes koledžas rīkotajās K – 9 krosa sacensībās, Igaunijā