Atlasīts 2018. gada aprīlis


2018.04.27 - 2018.04.27 Sacensības
 VRS 2018.gada spartakiādes sacensības peldēšanā un dienesta trīscīņā VRK

2018.04.27 - 2018.04.27 Sacensības
 Iekšlietu ministrijas 2018.gada spartakiādes sacensības basketbolā Rīgā

2018.04.26 - 2018.04.26 Pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas popularizēšanas pasākums Daugavpils 12.vidusskolā

2018.04.26 - 2018.04.26 Pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas popularizēšanas pasākums Rīgas 92.vidusskolā

2018.04.25 - 2018.04.26 Kokuruss
 Dalība konkursā SkillsLatvia 2018 Ķīpsalā

2018.04.24 - 2018.04.24 Pasākums
 Šengenas novērtēšana policijas sadarbības jomā

2018.04.22 - 2018.04.28 Pasākums
 Šengenas novērtēšana uz sauszemes, jūras un gaisa robežām

2018.04.20 - 2018.04.20 Sacensības
 Iekšlietu ministrijas 2018.gada atklātā čempionāta sacensības basketbolā (sievietēm) Rīgā

2018.04.19 - 2018.04.19 Seminārs
 Dalība seminārā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās” Ķekavas vidusskolā

2018.04.16 - 2018.04.16 Pasākums
 Šengenas novērtēšana datu aizsardzības jomā

2018.04.15 - 2018.04.20 Pasākums
 Šengenas novērtēšana atgriešanas jomā

2018.04.11 - 2018.04.11 Sanāksme
 Dalība ES Padomes Robežu jautājumu (viltoto dokumentu) darba grupas sanāksmē Briselē

2018.04.10 - 2018.04.12 Konference
 Dalība IX starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedriskās drošības problēmas: teorētiskie un praktiskie aspekti” M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē, Erasmus+ mācībspēku un vispārējā personāla mobilitātes projekta ietvaros Lietuvā

2018.04.09 - 2018.04.11 Pasākums
 Šengenas novērtēšana SIS/SIRENE jomā

2018.04.09 - 2018.04.11 Vizīte
 VRK vadības vizīte Somijas Robežas un krasta apsardzes akadēmijā

2018.04.06 - 2018.04.06 Sacensības
 VRS 2018.gada spartakiādes sacensības basketbolā VRK

2018.04.04 - 2018.04.04 Pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas popularizēšanas pasākums Daugavpils pilsētas 4.speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē