Atlasīts 2018. gada augusts


2018.08.30 - 2018.08.31 Tikšanās
 Latvijas un Baltkrievijas robežapsardzības iestāžu vadītāju tikšanās (Sadarbības plāna 2018.gadam ietvaros) Baltkrievijā

2018.08.25 - 2018.08.26 Sacensības
 Dalība Latvijas čempionātā Lietišķajā šaušanā Ādažos

2018.08.17 - 2018.08.17 Izlaidums
 VRK profesionālās tālākizglītības programmas „Robežapsardze” izglītojamo 34.izlaidums

2018.08.17 - 2018.08.18 Sacensības
 XIII Starptautiskās dienesta suņu biatlona sacensības „Latvija 2018”

2018.08.04 - 2018.08.04 Pasākums
 Robežsardzes tēla atpazīstamības veicināšanas popularizēšanas pasākums nemateriālā kultūras mantojuma daudzināšanas svētkos Ludzā

2018.08.02 - 2018.08.02 Sacensības
 Dalība Latvijas pludmales futbola čempionātā Jūrmalā