Atlasīts 2018. gada jūlijs


2017.12.14 - 2017.12.15 Tikšanās
 BOMCA 9 projekta partneru un CA valstu pārstāvniecību Baltijas reģionā tikšanās Viļņā