Atlasīts 2018. gada septembris


2018.02.16 - 2018.02.17 Sacensības
 Dalība Latvijas Ziemas čempionātā Lietišķajā šaušanā (Rīgā)