Atlasīts 2010. gada oktobris


2010.10.02 - 2010.10.04 Sacensības
 Valsts robežsardzes izlases komandas volejbolā dalība starptautisk''as sacensībās "Tartu Volley 2010"