2019. gada 19. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija - "Sakaru virsnieks"
R.-Deicmanis_intervija.gif 

Intervija ar sakaru virsnieku Krievijas Federācijā  pulkvežleitnantu

Raimondu Deičmani

 

Amats

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Starptautiskās sadarbības un protokola nodaļas sakaru virsnieks (imigrācijas jomā Krievijas Federācijā) pulkvežleitnants Raimonds Deičmanis.

Amata pamatojums

Projekts JLS/2008/EBFX/CA/1002 "Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas sakaru virsnieka punkta izveidošana Krievijā". Darbības laiks no 01.01.2010. līdz 30.06.2011.

Iepriekšējais un tagadējais amats

Iepriekšējā amatā - Iekšlietu ministrijas nozares atašejs robežsardzes jautājumos Ukrainā un Moldovā Latvijas Republikas vēstniecībā Kijevā (Ukrainā) - nodienēju gandrīz trīs gadus. Salīdzinot darbu Ukrainā un Moldovā ar darbu Krievijā, jāsaka, ka pretimnākošāki nenoliedzami ir Ukrainas un it īpaši Moldovas dienestu pārstāvji, līdz ar ko vieglāk sadarboties bija tur.

Krievijā, Maskavā tomēr ir jūtami lielāki apmēri, kā rezultātā sadarbības dienestu amatpersonas ir noslogotākas.

Arī dienestu strukturālā uzbūve spēlē savu lomu. Piemēram, robežsardze ir Krievijas Federācijas Federālā Drošības dienesta, kurš veidots uz Valsts Drošības komitejas bāzes, sastāvdaļa. Robežsardzes priekšnieks ir Federālā Drošības dienesta pirmais vietnieks.

Sadarbība ar partnerdienestiem

Sadarbība ar Krievijas Federācijas Federālā Drošības dienesta Robežsardzi ir profesionāla un lietišķa. Galvenie sadarbības virzieni: nelegālās imigrācijas apkarošana, tās kanālu apzināšana, kā arī pieredzes apmaiņa. No Krievijas puses nozīmētas kontaktpersonas, pie kurām var griezties jebkurā diennakts laikā.

Sadarbība ar Krievijas Federācijas Federālo Migrācijas dienestu izveidojusies teicama un lietišķa. Galvenie sadarbības virzieni: personu readmisija, sadarbība dažādās darba grupās un semināros, kas saistīti ar nelegālās imigrācijas apkarošanu.

Arī ar Krievijas Federācijas Valsts robežas iekārtošanas federālo aģentūru ir izveidojušās profesionālas un lietišķas attiecības. Š.g. jūnijā parakstīta trīspusējā „Vienošanās starp Krievijas Federācijas Valsts robežas iekārtošanas federālo aģentūru, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestu un Latvijas Republikas Valsts robežsardzi par sadarbību un informācijas apmaiņu Latvijas un Krievijas valsts robežas šķērsošanas punktu iekārtošanas jomā".

Ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Maskavas biroju sadarbība galvenokārt notiek darba grupās un semināros, kas saistīti ar nelegālās imigrācijas apkarošanu. Nākotnē iespējama Valsts robežsardzes amatpersonu dalība starptautiskos projektos, kuriem finansējumu piesaista ar IOM palīdzību.

Ar visu augstāk minēto organizāciju pārstāvjiem nodibinātie lietišķie kontakti ikdienā palīdz pildīt dienesta pienākumus un risināt dažādus ar dienestu saistītus jautājumus.

Sadarbība ar citu valstu vēstniecībām galvenokārt saistīta ar Latvijā aizturēto nelegālo imigrantu identificēšanu un ceļošanas dokumentu kārtošanu, arī Valsts robežsardzes amatpersonu, kas veic nelegālo imigrantu konvojēšanu uz mītnes zemēm, atbalstīšanu, noskaidrojot un risinot dažādus jautājumus, kas saistīti ar šo pasākumu nodrošināšanu. Āfrikas un Āzijas valstu specifika ir tāda, ka sadarbībā šo valstu pārstāvji priekšroku dod dzīvajam kontaktam, un bieži vien vienkārši pa pastu vai faksu saņemtie dokumenti vairāk nav atrodami, taču, ierodoties personīgi, jautājums tiek atrisināts nepilnas stundas laikā.

Teicama sadarbība izveidojusies ar Vēstniecības Konsulāro nodaļu - tiek kopīgi izskatīti Šengenas vīzu pieprasīšanai iesniegtie dokumenti personām, kas rada nelegālās imigrācijas riskus, kā arī intervētas šādas personas.

Ārvalstu sakaru virsnieku klubs

Lai būtu vieglāk sadarboties ar uzņēmējvalsts - Krievijas dienestiem, saskaņā ar Eiropas Savienības labāko praksi, ir izveidots Krievijā strādājošo ārvalstu tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvju/sakaru virsnieku tīkls - Foreign Liaison Officers Club (Ārvalstu sakaru virsnieku klubs), ko šobrīd vada Vācijas un Polijas policijas sakaru virsnieki. Klubā šobrīd aptuveni 60 dalībnieku, kas pārstāv savu valstu robežapsardzības, imigrācijas, policijas un muitas dienestus no ES valstīm: Norvēģijas, Šveices, ASV, Kanādas, Austrālijas, Indijas, Japānas, Ķīnas Tautas Republikas, Korejas. Kluba darbā pagaidām nav iesaistījušie, bet kontaktus ar tā dalībniekiem uztur Ukrainas un Armēnijas sakaru virsnieki. Tuvākajā laikā plāno iesaistīties kluba darbā.

Ārvalstu sakaru virsnieku klubs rīko tikšanās 1 - 2 reizes mēnesī vai biežāk, pēc nepieciešamības. Izmantojot pieredzes apmaiņu ar citiem sakaru virsniekiem, iespējams maksimāli īsā laikā atrast nepieciešamos risinājumus vissarežģītākajiem uzdevumiem, kā arī nepārtraukti pilnveidoties, apmainīties ar informāciju, it īpaši nelegālās imigrācijas apkarošanā.

Ieguvums Latvijas Valsts robežsardzei

Viss augstāk minētais ļauj efektīgāk cīnīties ar nelegālo imigrāciju jau tās izcelsmes vai tranzīta valstīs, kā arī veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu, apgūstot citu valstu labāko praksi.

Sadzīves lietas, brīvais laiks

Sadzīvē problēmu nav. Ar dzīves vietu nodrošina Valsts robežsardze par Projekta līdzekļiem. Jārēķinās tomēr, ka Maskava ir viena no dārgākajām pilsētām pasaulē. Maskavā ir ļoti lielas iespējas kultūras baudīšanai: teātri, koncerti, muzeji, izstādes, dažādi pasākumi. Sezonas laikā kopā ar Vēstniecības darbiniekiem, Maskavas latviešiem un vienkārši cilvēkiem, kam ir kāds sakars ar Latviju, atbalstām Rīgas „Dinamo" visās spēlēs, kas notiek Maskavā un Maskavas apgabalā.

Pēc atgriešanās

Pēc atgriešanās Latvijā plānoju turpināt dienestu Valsts robežsardzē. Latvijā vai ārpus tās. Tas jau būs atkarīgs no tā brīža iespējām un pieprasījuma pēc konkrētiem speciālistiem.

Pārmaiņas Valsts robežsardzē

Pārmaiņas, protams, ir, jo kas nemainās, tas neattīstās.

Pozitīvais ir tas, ka par spīti finansiāliem šķēršļiem Valsts robežsardzei ir izdevies saglabāt lielāko daļu vadošo speciālistu un tā ir spējīga kvalitatīvi pildīt savas funkcijas un attīstīties. Negatīvais, kā jau visur - ierobežotie finanšu līdzekļi.

Profesionālā pieredze

02.2007. - 12. 2009. - Iekšlietu ministrijas nozares atašejs robežsardzes jautājumos Ukrainā un Moldovā Latvijas Republikas vēstniecībā Kijevā (Ukrainā)

9. 2005. - 2. 2007. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks

7. 2005. - 9. 2005. - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes Robežkontroles dienesta priekšnieks

4. 2003. - 7. 2005. - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes Robežapsardzības dienesta Robežkontroles nodaļas priekšnieks

9. 2002. - 4. 2003. - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes Sauszemes robežapsardzības un kontroles dienesta Ostu un lidostu nodaļas priekšnieks

11.2000. - 9.2002. - Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes Dežūrdienesta virsnieks

6.1997. - 11. 2000. - Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes Robežapsardzības dienesta Dežūrnodaļas virsnieks

3.1991. - 6.1997. - Dienests Valsts policijā. Pēdējais amats - Valsts apsardzes dienesta Administratīvi saimnieciskās pārvaldes Dežūrdienesta dežurants - inspektors

10. 1985. -11. 1987. - Dienests PSRS bruņotajos spēkos - Gaisa desanta karaspēkā Azerbaidžānā

Profesionālā izglītība

4. 2007. - Sertifikāts - Pamatkurss diplomātiem, LR Ārlietu ministrijā

5.2006. - Sertifikāts - Civilie aspekti krīžu vadībā - Eiropas Kopienas projekts, 2 nedēļu kurss Kuopio, Somijā

2. 4. 2006. - 8. 4. 2006. - Eiropas Komisijas izveidotās Slovēnijas un Polijas jūras robežu novērtēšanas atbilstoši Šengenas acquis prasībām komisijas loceklis

2. 10. 2005. - 12. 10. 2005. - Eiropas Komisijas izveidotās Ziemeļvalstu (Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Islandes) jūras robežu novērtēšanas atbilstoši Šengenas acquis prasībām komisijas loceklis

2004. - Sertifikāts - Pārbaudes uz dzelzsceļiem - ASV Drošības departamenta un Polijas robežsardzes projekts, 1 nedēļas kurss Ketržinā, Polijā

2004. - Sertifikāts - Fokusa punktu biroji - Austrijas Robežsargu apmācības centra rīkots 1 nedēļas starptautisks seminārs Viļņā, Lietuvā

2000. - Latvijas Policijas akadēmija, otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija - jurists, tiesību bakalaurs

 

Paldies par interviju. Veiksmīgus sakarus!


26.07.2010.

Interviju sagatavoja: Jevgēnija Korne,

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, tālrunis 67075617,26328069, e-pasts: jevgenija.korne@rs.gov.lv

Jūs esat 04617982 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;