2019. gada 19. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar majoru Andri Ansonu

Andris_Ansons_Intervija_1.gif

„2012. gada labākais robežpārbaudes struktūrvienības priekšnieks"

majors Andris Ansons

VRS Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostas II kategorijas RKP priekšnieks

 

Kā Jūs nokļuvāt Robežsardzē?

1995.gadā pēc skolas un Jelgavas tehniskā liceja pabeigšanas, negaidot pavēsti, aizgāju uz kara komsiriātu un brīvprātīgi pieteicos dienēt Nacionālo Bruņoto spēku Robežapsardzības spēkos.  Biju labā fiziskā formā, nodarbojos ar boksu. Tāpēc kara komsiriātā mani diezgan ilgi mēģināja pierunāt, lai es ietu dienēt policijā alternatīvajā dienestā. Es tomēr uzstāju uz robežsargiem un mani ieskaitīja robežsargos. Nezinu pat kāpēc, bet manī bija tāda dziļa vēlme dienēt tieši robežsargos.

Varbūt Jūsu dzimtē bija kāds robežsargs?

Ansons_intervija_2.gifBija gan, bet tad es vēl to nezināju. Man to izstāstīja vēlāk. Izrādās mana vectēva māsas vīrs - Roberts Biteriņš bija Latvijas brīvvalsts robežsargs. Viņš dienēja Abrenē, tieši uz Latvijas-Krievijas robežas. Bija virsnieks. 1940.gadā, kad nāca krievu armija iekšā viņš atradās tieši uz robežas un tika ievainots. Būdams ievainots, viņš kaut kādā veidā nokļuva līdz Cēsīm un tad tālāk līdz Vircavai, kur dzīvoja radi. Tur viņš, protams, slēpās. Kādus divus gadus ievainots mocījās un šķūnī nomira. Tur arī tika apglabāts. Tā ir tāda mana saikne ar pagātni, un izrādās rados robežsargi ir bijuši...

Ansons_intervija_1.gifCik ilgi dienat Valsts robežsardzē?

Dienests robežsardzē tika uzsākts obligātajā dienestā 1995.gadā. Pēc pusotra gada obligātā dienesta paliku dienēt virsdienestā un līdz šim brīdim arī esmu robežsargs. Kopumā, šogad paliks 18 gadi, kopš dienu robežsardzē.

Pastāstiet par dienesta laiku robežsardzē par savu izaugsmi.

Laikam stāsts jāsāk ar obligāto militāro dienestu robežapsardzības spēkos. Sākumā tiku nosūtīts uz Rēzeknes mācību centru. No Rēzeknes mani kopā ar citiem jauniesaucamajiem nosūtīja uz 5.Jelgavas robežsargu bataljonu, kur tika izveidota mācību rota. Mūsu rota tika izmitināta Elejā, kur jau dienēja obligātā dienesta robežsargi, kuri apsargāja Latvijas-Lietuvas robežu. Un trīs mēnešus mēs tur skaitījāmies tikai tādi „gariņi", no kuriem pakāpeniski kļuvām par robežsargiem.

Runājot par izaugsmi, jāpiemin, ka jau pašās pirmajās dienās mācības rotas komandieris mani nozīmēja par grupas komandieri. Vajadzēja atbildēt par visu rotu un disciplīnu tajā. Sevišķs saspringums bija attiecībās ar jau vecākiem dienējošiem robežsargiem. Īpaši naktīs un brīvdienās, kad virsnieki nebija uz vietas.

Ansons_intervija_3.gifTad pēc trīs mēnešu apmācībām man tika piešķirta pirmā dienesta pakāpe „dižkareivis". 5.Jelgavas robežsargu bataljonā nodienēju nepilnu gadu. Pēc kā tiku nosūtīts uz Robežapsardzības brigādi uz Rīgu un tiku nozīmēts Informācijas analītiskajā dienestā. Tad vēl viņus dēvēja par „izlūkiem". Principā tas bija liktenīgi priekš manis, jo turpmākais mans dienests bija saistīts ar Kriminālizmeklēšanas jomu.

Kad obligātais militārais dienests pagāja, turpināju dienēt virsdienestā tajā pašā Informācijas analītiskajā dienestā (IAD). Kā šodien atceros - pirmā mana alga bija 90 lati uz rokas. Sākumā es biju IAD Operatīvās darba nodaļas speciālists, pēc tam smēlos arī teorētiskās zināšanas augstskolā.

Kādā augstskolā Jūs mācījāties?

Ar augstskolu sanāca tā - 1998.gadā tika veidota Robežsardzes fakultāte Policijas akadēmijā. Es pieteicos, uzrakstīju iesniegumu, bet man atbildēja, ka priekšroka tiek dota virsniekiem. Un tikai pēc pāris gadiem varu mēģināt pieteikties vēlreiz...

Protams, ka es gaidīt nevēlējos, jo zināšanas bija nepieciešams. Biju izzinājis vairākas augstskolas, kur vēl varēja paspēt iestāties tajā pat mācību gadā. Lai nezaudētu laiku es iestājos Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.

Nomācoties vairāk kā pusi no augstskolās paredzētā mācību laika tiku iecelts virsnieka amatā. Kopumā VRS Galvenajā pārvaldē, nu jau Kriminālizmeklēšanas pārvaldē nostrādāju 7 gadus. Un tad 2003.gadā tiku pārcelts uz VRS Jelgavas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienestu galvenā inspektora amatā.

2006.gadā tiku iecelts VRS Jelgavas pārvaldes priekšnieka vietnieka (Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieka) amatā. Pēc VRS Jelgavas pārvaldes likvidācijas 2009.gadā tiku iecelts VRS Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostas II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka amatā. Kur dienu vēl joprojām.

Pildot dienesta pienākumus Tirdzniecības ostā, turpināju studijas Rīgas Stradiņa universitātē un 2010.gadā ieguvu maģistra grādu tiesību zinātnēs un profesionālā jurista kvalifikāciju.

Kādi bijuši visgrūtākie brīži dienestā? Kāpēc?

Visgrūtākais moments bija 2009.gadā, kad tika likvidēta VRS Jelgavas pārvalde. Kāpēc? VRS Jelgavas pārvalde bija manas karjeras sākums, karjeras turpinājums un pēkšņi - beigas! Kā es tajā brīdī domāju.

Bija mazliet tāds nesaprašanās moments, jo VRS Jelgavas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienests bija ļoti labi organizēts un sakārtots. Darba rezultāti arī bija ievērojami. Piemēram, pēdējā 2008.gada laikā kopumā tika konstatēti ap 12 kg narkotisko vielu, vairāki miljoni kontrabandas cigarešu - pilna „fūra" ar cigarešu kontrabandu, cigarešu ražotne. Bija rezultāti arī amatnoziegumu apkarošanā. Bet tas jau ir cits stāsts.

Kā notika Jūsu pārcelšanās uz Rīgas pārvaldi?

Kad saņēmu brīdinājumu par amata likvidāciju, pieteicos uz vakantiem amatiem VRS Rīgas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas dienestā, t.i., uz galvenā un vecākā inspektora amatu. Atlika vien gaidīt - uz cik pakāpieniem kritīšu no sasniegtā...Vai vēl ļaunāk - palikšu ārpus „borta" un nāksies meklēt citu darbu?! Bet atskanēja telefona zvans un man tika piedāvāts VRS Rīgas pārvaldes Tirdzniecības ostas II kategorijas robežkontroles punkta priekšnieka amats, kuram es piekritu un dzīve turpinās. ;-)

Kādi ir bijuši jaukākie brīži dienesta dzīvē?

Jaukākie brīži ir tad, kad ieguldītais darbs ir izdevies un attaisno sevi 100%.

Cik lielu kolektīvu vadāt?

VRS RIP Tirdzniecības ostas II kat. RKP pilda dienesta pienākumus 38 robežsargi.

Kā saprotaties ar kolektīvu? Kā kolektīvs uztver Jūs?

Domāju, ka kopējo valodu mēs atradām. Personālam ir pieņemami mani „spēles" noteikumi, jo ir noteikti uzdevumi, kuri jebkurā gadījumā ir jāpilda.

Esmu izveidojis personāla vērtēšanas sistēmu, lai izvērtētu katra robežsarga sniegumu, kapacitāti un ieguldījumu VRS uzdevumu izpildē. Šī vērtēšanas sistēma ļauj izvērtēt katra robežsarga sniegumu un „vājās" vietas. Piemēram, ja robežsargs noteiktā laikā nav konstatējis nevienu pārkāpumu, nav sastādījis nevienu protokolu, nav izsniedzis nevienu vīzu, nav veicis radiometriskos kontroles pasākumus un tml., tad ar šo robežsargu tiek veiktas pārrunas, lai izzinātu, kur ir problēma - vai trūkst zināšanu, pieredzes, traucē slinkums vai ir vēl kādi citi iemesli. Tad tiek pieņemti attiecīgie lēmumi problēmu risināšanai.

Kopumā vērtējot mūsu savstarpējo mijiedarbību, tā ir izveidojusies ļoti laba, jo personāls 2012.gadā ir sasniedzis ievērojamus rezultātus viltoto dokumentu atklāšanā un ēnu ekonomikas apkarošanā. Piemēram, 2009. un 2010.gadā viltotus dokumentus varēja atklāt tikai 2-3 robežsargi, bet 2012.gadā to spēja izdarīt jau 12 robežsargi.

Priecē arī tas, ka viltotus dokumentus spēj atklāt arī nesen atnākušie inspektori. Tas liecina par to, ka personāla savstarpēja zināšanu apmaiņa notiek, katra konstatētā gadījuma analīze tiek veikta un pieredze tiek gūta no pieredzes bagātākajiem robežsargiem. Šeit ir arī bijis liels atbalsts no VRS Ekspertīžu dienesta amatpersonām, kuras veica apmācības par jaunākām metodēm viltoto dokumentu atklāšanā.

Gribētos atzīmēt, ka robežsargi no mūsu struktūrvienības katru gadu piedalās arī starptautiskajās operācijas. Piemēram, FRONTEX organizētajā starptautiskajā misijās Grieķijā tika sniegta palīdzība nelegālās imigrācijas novēršanā.

Vai Jūsu ģimene atbalsta Jūs un saprot robežsardzes dienesta specifiku?

Kad veicu dienesta pienākumus Kriminālizmeklēšanas dienestā, tad vairāk laika biju ārpus mājas. Gan nakts laikā, gan brīvdienās bija zvani, pēc kuriem bija jāierodas dienestā. Bet, kad ir redzams rezultāts, sevišķi masu medijos, tad, protams, saprot, ka tas nav tā vienkārši.

Andris_Ansons_Intervija_1.gifKo Jums nozīmē saņemt Gada labākā robežsarga titulu?

Tas liecina par to, ka eju pareizā virzienā un kopīgais darbs ar personālu ir paveikts teicami.

Jūsuprāt, par ko Jums tas ir piešķirts?

Manuprāt, tas piešķirts par personāla rezultātiem, kuram es mazliet palīdzēju, radot apstākļus, lai pie tā nonāktu.

Kas Jums dzīvē palīdz uzturēt pozitīvu garu?

Esmu visu dzīvi nodarbojies ar sportu, kas man palīdz uzturēt gan fizisko formu, gan savest kārtībā smadzenes, atslēdzoties no nevajadzīgām lietām. Jo kā saka: „kustība ir dzīve". Un tā ir patiesība!

Jūsu ieteikumi, novēlējumi robežsargiem - nākamajiem Gada labākā robežsarga goda nosaukuma kandidātiem.

Pildīt dienesta pienākumus godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu!

2012.gadā A.Ansons apbalvots ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu.

A.Ansona vadītās struktūrvienības rezultatīvie rādītāji 2012.gadā:

- konstatētie robežpārkāpumi - 229 (2011.g. - 173);
- atklāti viltotu dokumentu izmantošanas gadījumi - 27 (2011.g. - 18);
- sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli - 92 (2011.g.- 86);
- sastādīti administratīvie aizturēšanas protokoli - 59 (2011.g. - 38);
- sastādīti lēmumi par atteikumu ieceļot LR - 52 (2011.g.- 19);
- konstatētas meklējamās personas - 8 (2011.g.- 2);
- konstatēti 39 gadījumi, kad tika pārvietotas kontrabandas cigaretes un alkohols - 423 640 dažādu marku kontrabandas cigarešu un 232 litru dažādu marku kontrabandas alkohola (2011.g. - 2 580 cigaretes un 12,6 litri alkohola).

A.Ansona personīgie rezultatīvie rādītāji dienesta pienākumu izpildē:

- organizējis „Riska analīzes" sistēmas ieviešanu Tirdzniecības ostas II kat. Robežkontroles punktā, kura Eiropas Savienības Padomes Schengen acquis pareizas piemērošanas novērtēšanas komisijas vērtēšanas noslēguma dokumentā atzīta par labāko praksi, rekomendējot, pēc Tirdzniecības ostas II kat. Robežkontroles punkta „Riska analīzes" sistēmas parauga izveidot Riska analīzi visās lokālajās struktūrvienības;
- organizējis Personāla novērtēšanas sistēmas izveidošanu un ieviešanu, kā pamatā ir izstrādāti kritēriji katras struktūrvienības amatpersonas ieguldījuma izvērtēšanai. Rezultāti tiek vērtēti kvantitatīvo un kvalitatīvo aspektu kategorijās. Šāda sistēma efektīvi palīdz atklāt „vājās" vietas un tieši norāda uz nepieciešamo apmācību virzienu un darba izpildes kvalitāti. Sistēmas efektivitāti un lietderību apstiprina sasniegtie rezultāti - divos gados par 300% pieaudzis atklāto personu apliecinošo dokumentu viltojumu skaits un par 200% pieaudzis atklāto nelikumīgas akcīzes preču pārvietošanas gadījumu skaits. Personāla novērtēšanas sistēma VRS Galvenās pārvaldes plānotajā pārbaudes slēdzienā tika atzīta kā labākās prakses piemērs;
- organizējis apjomīga elektroniskā Metodiskā materiāla sagatavošanu personāla rīcībai konkrētās situācijās, t.sk administratīvās lietvedības nodrošināšanai. Metodiskais materiāls VRS Galvenās pārvaldes plānotajā pārbaudes slēdzienā tika atzīts kā labākās prakses piemērs;
- piedalījās ASV apjomīga projekta „Radiometriskās kontroles uzlabošana" īstenošanā Latvijā. Izstrādājis priekšlikumus radiometriskās kontroles nodrošināšanai pēc stacionāro kontroles iekārtu nodošanas ekspluatācijā VRS RIP Tirdzniecības ostas Robežkontroles punktā;
- regulāri piedalās Valsts robežsardzes normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādē;
- kā ļoti būtisks ieguldījums Valsts robežsardzes augstā prestiža, profesionālās un kvalitatīvas attīstības apliecināšanai ir atzīmējams neatsveramais personīgais ieguldījums gatavības nodrošināšanai Šengenas novērtēšanas imitācijas pasākumiem un sasniegtie augstie rezultāti Šengenas Komisijas darbības laikā, veicot dienestu pastiprinātas psiholoģiskās spriedzes un paaugstinātas atbildības apstākļos;
- piedalījies Eiropas Savienības kopējās operācijas „Afrodite" realizācijā, kā norises gaitā atklātas personas ar viltotiem dokumentiem;
- pastāvīgi piedalījies „Triangle" operāciju realizēšanā, veicinot informācijas apmaiņu starp Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas robežapsardzības iestādēm (reģionālajā līmenī) cīņai ar nelegālo imigrāciju un citiem pārobežu noziegumiem. Operācijas norises gaitā atklātas personas ar viltotiem dokumentiem, meklēšanā esošas personas, kā arī viens meklēšanā esošs transporta līdzeklis;
- uzņēmis un nodrošinājis nepārtrauktu ASV Enerģētikas departamenta pārstāvju ekspertu darbu, kā rezultātā uzstādītas stacionārās radiometriskās iekārtas un veikta Robežkontroles punkta personāla apmācības);
- pastāvīgi organizējis VRS RIP Tirdzniecības ostas II kat. RKP personāla sagatavošanu iesaistei FRONTEX rīkotajās operācijās Grieķijā, 2012. gadā nodrošinot 4 misijas;
- nodrošinājis Zviedrijas Karalistes Robežsardzes ekspertu uzņemšanu un iesaistīšanu Imigrācijas kontroles pasākumu izpildē Rīgas pasažieru ostā, 2012. gadā realizējot četrus kopējus pasākumus;
- nodrošinājis Zviedrijas Karalistes Robežpolicijas ekspertu uzņemšanu un sniedzis prezentāciju „Riska analīzes" jomā;
- nodrošinājis Baltkrievijas Republikas Robežsardzes ekspertu uzņemšanu un sniedzis Robežkontroles punkta darbības pārskatu, un prezentāciju „Riska analīzes" jomā;
- uzņēmis Lietuvas Republikas Robežsardzes ekspertus un sniedzis prezentāciju „Riska analīzes" jomā;
- uzņēmis Somijas Robežsardzes ekspertus un sniedzis prezentāciju „Riska analīzes" jomā.

Ansons_intervija_4.gif

Interviju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
FOTO: No personīgā arhīva; VRS
Jūs esat 04617902 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;