2019. gada 20. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 Intervija ar pulkvedi Georgiju Kitajevu, Rēzeknes mācību centra, vēlāk Valsts robežsardzes koledžas direktoru

Intervija ar pulkvedi Georgiju Kitajevu

Rēzeknes mācību centra, vēlāk Valsts robežsardzes koledžas direktoru

 
intervija_g_kitajevs_1.gif

Pusgadu pēc Latvijas robežsardzes atjaunošanas 1992.gada 12.maijā ar Aizsardzības ministra pavēli uz bijušā valsts uzņēmuma "Tehnika un sports" bāzes nodibināja Robežsargu brigādes Rēzeknes mācību centru, kurš savu darbību uzsāka 1992.gada 16.jūnijā. Tajā apmācīja obligātā dienesta robežsargus, Valsts robežsardzes virsniekus, instruktorus. Un jau 16.jūnijā uzsāka obligātā dienesta robežsargu trīs mēnešu pamatapmācību un robežsargu instruktoru trīs mēnešu apmācību.

Šodien Valsts robežsardzes koledža ir vienīgā profesionālās augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas sagatavo Valsts robežsardzei profesionālus un izglītotus robežsargus praktiskai dienesta pienākumu pildīšanai uz valsts robežas.

Georgijs Kitajevs brīvprātīgi pieteicās Latvijas Republikas Aizsardzības spēkos un 1991.gada 13.decembrī tika pieņemts dienestā. Robežsardzes pulkvežleitnanta Georgija Kitajeva vadībā tika izveidots Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo Bruņoto spēku Robežsargu brigādes 2.Viļakas robežsargu bataljons.
Ņemot vērā Georgija Kitajeva augstās organizatora spējas, atbildības sajūtu un profesionalitāti, 1992.gadā viņam tika uzticēta Robežsargu brigādes mācību centra izveidošana.

Cik ilgi vadījāt robežsargu apmācību iestādi?

Tikpat kā 11, 5 gadus. No 1992.gada 30.aprīļa līdz 2003.gada 20.novembrim.

Kā tad viss sākās? Kā nokļuvāt robežsardzē?

1989.gadā atvaļinājos no dienesta Padomju armijā un atbraucu uz Rēzekni uz savu dzimteni. Sākumā strādāju Rēzeknes rajona izpildkomitejā par Civilaizsardzības štāba priekšnieku.

Tad nāca 1991.gads. Rēzeknē bija izveidota Robežsardzes atjaunošanas nodaļa, bijušajā PSRS kara komisariātā. Tur tika izveidota arī zemessardzes struktūra.

Es tiku izsaukts uz pārrunām Rīgā pie Aizsardzības ministra Tālava Jundža un jau 1991.gada 13.decembrī mani iecēla par Robežsardzes Viļakas bataljona komandieri. Bet pirms tam - 1991.gada 6.novembrī Augstākajā padomē devām zvērestu, ko pieņēma Anatolijs Gorbunovs, toreiz Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs.

Kā reāli sākās dienests robežsardzē?

Sākuma aizbraucām uz Vārves mācību centru, kuru vadīja Aleksandrs Svirskis. Iepazināmies kā notiek brīvprātīgo robežsargu apmācība. Mums izdeva lauka formas tērpu. Vārvē uzturējāmies divas dienas.

Ar ko sākāt Viļakas bataljonā?

Uz Viļaku būtībā braucu uz „tukšu vietu". Vispirms gāju pie Viļakas pilsētas priekšsēdētāja Marjana Locāna, kurš ar lielu prieku mani uzņēma un darīja ko varēja!

Mums atvēlēja telpas, kur Latvijas brīvvalsts laikā bāzējās Latvijas 7.Siguldas kājnieku pulka bataljons, kas bija Latvijas armijas vienība Latgales divīzijas sastāvā. Agrāk pulka daļas bija izvietotas Alūksnē un Gulbenē, vēlāk arī Liepnā un Gulbenē. Bet 1935.gada oktobrī 7.Siguldas kājnieku pulka III bataljonu no Gulbenes pārcēla uz Viļaku uz jaunuzceltajām kazarmām.

Uz to brīdi ēkās bija izvietota mūzikas skola, bibliotēka un sadzīves pakalpojumu kombināts. M.Locāns noorganizēja, lai šīs telpas tiktu atbrīvotas - mūzikas skolu pārcēla uz vidusskolu, bet bibliotēku uz bijušo klostera ēku.

Cik Jums toreiz bija gadu?

Man toreiz bija 48 gadi.

Kā Jūs zinājāt kas jādara, ar ko jāsāk?

Man bija militārā dienesta pieredze. Dienēju Padomju armijā par virsnieku dažādos amatos, sākot no vada komandiera līdz divīzijas štāba virsniekam.

Sākums bija grūts, bet tai pašā laikā arī interesants. Praktiski no nekā vajadzēja uzcelt kaut ko...Sapratu, ka viens neko nevar izdarīt. Labi, ka izveidojās kolektīvs, kas saprata un darīja!

Šeit jāatzīmē Jāni Āboliņu manu vietnieku un pirmo palīgu, kurš vēlāk arī pārņēma Viļakas robežsargu bataljona vadību. Iepriekš viņš bija Balvu rajona Civilaizsardzības štāba priekšnieks.

Kur Jūs meklējāt personālu?

Daļu personāla saņēmām no Vārves mācību centra. Toreiz vēl bija Balvu valsts dienesta pārvalde. Griezos pie viņiem ar aicinājumu. Dažus kadrus pie mums norīkoja no Sabiedriskās drošības departamenta.

Strādāju, meklēju cilvēkus ar militārā dienesta pieredzi. Atceros, ka vieni no pirmajiem bija Konstantīns Šarigins, Ārijs Jansons, Ēvalds Vancāns u.c.

Kad reāli sākās kādas darbības uz robežas?

1992.gada martā atvērām robežkontroles punktu „Vientuļi" uz Latvijas-Krievijas robežas. Sākām kontrolēt un patrulēt cik nu tas bija iespējams...

Kā nokļuvāt Rēzeknes robežsargu skolā?intervija_g_kitajevs_2.gif

1992.gada pavasarī izveidoja Rēzeknes robežsargu mācību centru uz autoskolas DOSAAF bāzes. (DOSAAF - brīvprātīga biedrība sadarbībai ar armiju, aviāciju un floti, kur agrāk puišus, kas posās iet armijā, iepriekš sagatavoja un apmācīja par autovadītājiem).

Kāpēc tieši Rēzeknē sāka veidot?

Rēzeknes mācību centra izveidošana Rēzeknē notika divu būtisku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, tur bija vispiemērotākā materiāli tehniskā bāze un otrkārt, tā bija stratēģiski visizdevīgākā vieta austrumu robežas rezervei.

Kur guvāt atbalstu, kas Jūs iedrošināja jaunas robežsargu struktūras veidošanā?

Ar labiem vārdiem atceros pulkvedi Viktoru Svikli, kurš ļoti daudz izdarīja priekš Rēzeknes mācību centra izveidošanas. Ļoti smaidīgs, omulīgs, gudrs un zinošs cilvēks. Pats dienējis pretgaisa aizsardzības spēkos - īsts militārs cilvēks. Loti sirsnīgs un cilvēcīgs.

Jānis Kārkliņš ļoti daudz pie dokumentu izstrādes palīdzēja. Viņš pats nācis no bijušajiem robežsargiem. Dienēja robežsargu brigādē pēc tam strādāja Iekšlietu ministrijā pie dokumentu izstrādes, tieši par dienesta organizāciju.

Kur kadrus nācās meklēt Rēzeknes robežsargu mācību centram?

Daļa seržantu uz Rēzeknes robežsargu mācību centru nāca no jau esošā Vārves mācību centra. Daudzi cilvēki, uzzinot, ka Rēzeknē ir robežsardze un mācību centrs, nāca paši pieteikties dienestam. Nāca cilvēki ar dienesta pieredzi, piemēram, Arturs Tormanis, brāļi Aivars un Andris Āboliņi, Vladimirs Zaguzovs u.c.

Kādi bija galvenie uzdevumi, darbi, lai Rēzeknes robežsargu mācību centrs sāktu pilnvērtīgi darboties?

Pirmkārt, 1,5 mēneša laikā izstrādājām apmācību programmu, sagatavojām kadrus - rotu komandierus un seržantus. Un jau 1992.gada 16.jūnijā pieņēmām pirmos obligātā dienesta robežsargus. Mācību kurss ilga 3 mēnešus. Un tad obligātā dienesta karavīri-robežsargi tika sūtīti dienēt - apsargāt Latvijas valsts robežu.

intervija_g_kitajevs_3.gifKur Rēzeknē notika pirmais robežsargu zvērests?

Zvēresta pieņemšanu organizējām brāļu kapos Miera ielā. Zvērestu jauniesaucamie deva pēc 3 nedēļu apmācībām, kad viņi apguva nepieciešamās pamatapmācības - iepazinās ar ierindas apmācību un šaušanu. Pārējās zināšanas apguva pakāpeniski.

Kā radās doma par Kinoloģijas centra dibināšanu?

Nu, protams, mums bija vajadzīgi suņi. Jo bez suņiem nekur! Es taču to sapratu un zināju.

Kinoloģijas centra dibināšanā un attīstībā ir ļoti liels Aleksandra Šukšina un Valērija Spiridonova nopelns. Viņi reāli ļoti daudz izdarīja. A.Šukšins bija beidzis Robežsargu kara skolu un viņam bija praktiska pieredze. Valdis Bikovskis sāka savu karjeru kā obligātā dienesta karavīrs. Tad kļuva par kinologu.

Kur jūs ņēmāt suņus?

Visādi izlīdzējāmies. Piemēram, A.Šukšins pats sev suni nopirka par personīgajiem līdzekļiem. Atceros, ka Edīte Kalniņa atdeva divus kucēnus robežsardzei.

No draugiem dabūjām divus celtnieku vagoniņus. Uzstādījām tos skolas teritorijā. Vienu vagoniņu aprīkojām par mācību klasi, bet otru pielāgojām suņu izmitināšanai. Tā sākās Kinoloģiskā centra darbība.

No kā aizguvāt, vai kur smēlāties teorētiskās zināšanas?intervija_g_kitajevs_kinologija.gif

Mācību programmai par pamatu ņēmām Padomju robežsargu apmācību materiālus. Bija tāda robežsardzes spēku seržanta rokasgrāmata ( Учебник сержанта пограничных войск).

Pēc tam sākām braukāt pieredzes apmaiņā uz Poliju un Somiju. Sākām pārņemt mūsu kolēģu pieredzi. Ieraudzījām Somijā mācību klasi un uztaisījām sev mācību robežkontroles punktu.

Dikti daudz laika nebija - vajadzēja iet un darīt...

Izveidojām bibliotēku no dāvinātajām grāmatām. Aktieri un kultūras darbinieki brauca pie mums ciemos. Paši uzstājās, paši vāca un dāvināja mums grāmatas. Nekad aktieri neuzdeva jautājumu - cik man par to maksāsiet? Sniedza morālo atbalstu, neprasot un negaidot samaksu...

Vai jutāt Rēzeknes pilsētas atbalstu?

Protams, mums vienmēr bijušas ļoti labas attiecības. Vienmēr tikām aicināti uz pilsētas pasākumiem, sākot no Māras pieminekļa atklāšanas 1992.gada 13.augusta. Katru gadu svētkos stāvējām Goda sardzē pie pieminekļa. 2003.gadā man tika piešķirts Rēzeknes Goda pilsoņa nosaukums jeb tituls.

Kas notika tālāk? Kā attīstījās Rēzeknes robežsargu mācību centrs?

intervija_g_kitajevs_4.gifAr laiku kļuva skaidrs, ka robežsardzei jāpāriet uz profesionālo dienestu, tātad jāsāk mācīt un gatavot profesionālos robežsargus. Izstrādājām 1 gadīgo programmu un akreditējām to Izglītības ministrijā.

Tad uzsākām sadarbībā ar Rēzeknes augstskolu. Noslēdzām līgumu ar Rēzeknes augstskolu, kur mūsu absolventi varēja turpināt izglītību. 2002.gada jūlijā savu darbību sāka Valsts robežsardze koledža. Tā mēs pakāpeniski augām, pilnveidojāmies un attīstījāmies.

 

- 1992.gada 16.jūnijā savu darbību Rēzeknē uzsāk Robežsargu mācību centrs.
- 1995.gadā Robežsargu mācību centra sastāvā darbību uzsāk Valsts robežsardzes Kinoloģijas centrs, kurā tiek apmācīti Valsts robežsardzei nepieciešamie kinologi un dienesta suņi.
- 1998.gada 15.maijā Robežsargu mācību centrs iegūst Robežsargu skolas statusu. Šajā pašā gadā tiek akreditēta "Robežsargu pamatapmācības 1 gada programma" un Latvijā tiek uzsākta robežsargu profesionālā izglītošana.
- 2002.gada 6.jūlijā darbību uzsāk Valsts robežsardzes koledža, kurā apmāca Valsts robežsardzes virsniekus
.

Cik Jūs ilgi jau esat pelnītā atpūtā?

Nu jau rudenī būs 10 gadi kā esmu pensijā.

Jūsu novēlējums Valsts robežsardzes koledžai!

Koledžai - pastāvēt un attīstīties! Kadetiem - mācīties un kāpt augšup pa dienesta kāpnēm! Koledžas personālam - veiksmi dienestā!

Paldies par interviju!

10.09.2013.

Interviju sagatavoja Jevgēnija Pozņaka,
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore

no_sporta_lauk_migla.gif


VRK attīstības vēsture:
1992. gada 16. jūnijā savu darbību Rēzeknē uzsāka Robežsargu mācību centrs, apmācot obligātā dienesta robežsargus un virsdienesta karavīrus;
1998.gada maijā Robežsargu mācību centrs ieguva Rēzeknes robežsargu skolas statusu, un tika akreditēta "Robežsargu pamatapmācības 1 gada programma", tādejādi iegūstot tiesības veikt robežsargu profesionālo apmācību un izsniegt absolventiem valstī atzītus diplomus par vidējo profesionālo izglītību;
2002.gada 1.aprīlī nodibinātā Valsts robežsardzes koledža un nodota Iekšlietu ministrijas pārziņā;
2002.gada 13.jūnijā licencēta profesionālās tālākizglītības programma "Robežapsardze" (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis; iegūstamā kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors);
2002.gada 6.jūlijā Valsts robežsardzes koledža uzsāka savu darbību;
2002.gada 8.novembrī licencēta profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Robežapsardze" (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis; iegūstamā kvalifikācija - Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks);
2003.gada 27.jūnijā akreditēta profesionālās tālākizglītības programma "Robežapsardze";
2003.gada 25.jūlijā akreditēta koledžas sastāvā esošā Robežsargu skola;
2003.gada 1.novembrī kā viena no koledžas struktūrvienībām tika izveidots Valsts robežsardzes Kinoloģijas dienests;
2004.gada 18.jūnijā tika iesvētīts Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātais Valsts robežsardzes koledžas karogs;
2004.gada septembrī tika uzsākta Valsts robežsardzes koledžas jaunā mācību administratīvā korpusa ekspluatācija;
2004.gada 12.oktobrī Valsts robežsardzes koledža tika uzņemta Latvijas koledžu asociācijā;
2004.gada 18. oktobrī Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļa tika reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā;
2004.gada 21.decembrī tika noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas Policijas akadēmiju;
2005.gada 25.februārī Valsts robežsardzes koledžā tika organizēta 1.starptautiskā pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā", kurā tika apspriestas aktuālākās tēmas un jautājumi par robežsargu profesionālās sagatavošanas monitoringu, jaunāko tehnoloģiju, tehnikas, aprīkojumu izmantošanu robežsargu apmācībā un robežsargu mācību programmu pilnveidi;
2005.gada 11.maijā LR Izglītības ministrijā Studiju programmu Akreditācijas komisijas sēdē uz 6 gadiem tika akreditēta VRK 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Robežapsardze";
2005.gada 19.maijā Latvijas Republikas Augstākās izglītības padome ar lēmumu Nr. 31 akreditēja Valsts robežsardzes koledžu uz neierobežotu laiku, kas dod koledžai tiesības īstenot akreditētās studiju programmas un izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu;
2005.gada 8.jūlijā notika pirmais Valsts robežsardzes koledžas kadetu izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas izsniegtos diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēma 24 robežsargi;
2006.gada 22.februārī, Izglītības un zinātnes ministrijā Akreditācijas komisija apstiprināja izmaiņas (atkārtoti akreditēja) Valsts robežsardzes koledžā īstenojamajā 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Robežapsardze", kas turpmāk studiju programmu atļauj īstenot arī nepilna laika studijās;
2006.gada 26.februārī tika akreditēta Valsts robežsardzes koledžas Bibliotēkas nodaļa;
2006.gada 15.maijā tika atvērts jaunais Valsts robežsardzes koledžas Sporta mācību centrs (SMC);
2006.gada 5.septembrī tika nodibināta biedrība „VRK - SPORTS" (juridiskā adrese: Rēzekne, Zavoloko 8) ar mērķi veicināt sporta aktivitāšu attīstību Valsts robežsardzes koledžā un Valsts robežsardzē; veicināt jauniešu interesi par sportu un sporta veidiem, iesaistot tos apmācībā un sagatavojot tos dienestam Valsts robežsardzē; sekmēt sporta aktivitāšu attīstību un sporta speciālistu apmācību VRK vajadzībām; popularizēt dažādus sporta veidus VRS darbinieku vidū; sakārtot sporta jomu Valsts robežsardzes koledžā, sadarbojoties ar Valsts robežsardzi, citām biedrībām, sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām šajā jomā; veicināt lietišķo sporta veidu attīstību VRS un VRK; nodrošināt Valsts robežsardzes koledžas darbinieku izlašu komandu un atsevišķu VRK darbinieku piedalīšanos Valsts robežsardzes, Iekšlietu ministrijas Universiādēs, čempionātos un citos sporta pasākumos; organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarboties ar IeM sporta centru, Latvijas sporta federācijām, citu valstu sporta klubiem, organizācijām, uzņēmumiem un institūcijām augstākminēto mērķu realizācijā;
2006.gadā tika uzbūvēts Mācību robežkontroles punkts un renovēta dienesta viesnīca;
2006.gada rudenī Iekšlietu ministrija nodot Valsts robežsardzes koledžu Valsts robežsardzes pakļautībā;
2006.gadā Valsts robežsardzes koledžas sastāvā tika izveidota struktūrvienība - Tālākizglītības centrs (Ventspilī), kura kompetencē ir nodrošināt LR piejūras teritoriālo pārvalžu robežas apsardzībai nepieciešamo speciālistu apmācība un īsteno kvalifikācijas paaugstināšanas kursus;
2007.gada 24-25.maijā Valsts robežsardzes koledžā notika II starptautiskā pētnieciskā konference „Baltijas valstu un Polijas Republikas Robežsardzes mācību iestāžu vēstures izpēte un attīstības perspektīvas", kas tika veltīta Valsts robežsardzes koledžas 15.gadadiena;
2008.gada 16.jūnijā notika Valsts robežsardzes koledžas nepilna laika studējošo pirmais izlaidums, kurā Valsts robežsardzes koledžas izsniegtos diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību saņēma 16 robežsargi;
2008.gadā Valsts robežsardzes koledžas studiju programmu saturs tika pilnveidots pēc Eiropas Savienības Kopējās robežsargu pamatapmācības programmas „Common Core Curriculum" prasībām, lai nodrošinātu Eiropas Savienības robežapsardzības un imigrācijas kontroles jomas prasību ievērošanu;
2009.gada 12.martā tika uzsākti Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole" rekonstrukcijas I kārtas darbi;
2010.gada 6.-7.maijā Valsts robežsardzes koledžā notika III starptautiskā pētnieciskā konference „Inovācijas robežsargu profesionālajā sagatavošanā";
2010.gada 13.novembrī Valsts robežsardzes koledžā tika organizēts VRK 1.izlaiduma absolventu 1.salidojums, veltīts VRK 1.izlaiduma 5 gadu jubilejai. Svinībās piedalījās VRK absolventi, Valsts robežsardzes koledžas vadība, akadēmiskais un apmācamais personāls;
2011.gada 06.maijā Valsts robežsardzes koledžā notika Valsts robežsardzes amatpersonu un VRK studējošo I zinātniski praktiskā konference „Valsts robežsardze: attīstība, problēmas, risinājumi", kuru organizēja VRK Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras personāls;
2011.gada 26.augustā starp Valsts robežsardzi un Rēzeknes Augstskolu tika noslēgts līgums par speciālistu sagatavošanu, saskaņā ar kuru robežsargi par valsts budžeta līdzekļiem varēs apgūt Rēzeknes Augstskolā otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Robežapsardze". Programma paredz Valsts robežsardzes vecāko virsnieku izglītošanu dienesta pienākumu veikšanai robežsardzē, kuri spēj organizēt un vadīt robežpārbaudes, robežuzraudzību, patvēruma un izraidīšanas procedūras, operatīvo darbību un izmeklēšanu, struktūrvienību saimniecisko un finanšu darbību. Studiju programmas īstenošanu nodrošina Rēzeknes Augstskolas docētāji un Valsts robežsardzes koledžas akadēmiskais personāls;
No 2011.gada septembra tika uzsākta otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Robežapsardze" īstenošana Rēzeknes Augstskolā;

Info no VRK Mājas lapa - www. vrk@rs.gov.lv

 

Jūs esat 04629729 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;