2019. gada 19. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 2013.gada labākais robežsargs nominācijā - gada labākais robežsargs imigrācijas kontrolē

Intervija ar kapteini JĀNI VOROŠILOVU

VRS Daugavpils pārvaldes Daugavpils II kategorijas dienesta galveno inspektoru

 
Intervija ar J. Vorošilovu 26.02.2014.

Kā nokļuvāt Valsts robežsardzē?

Cilvēks vada savu likteni, jeb liktenis cilvēku?..
Mani vecāki un sieva ir pedagogi. Nekad sevi neuzskatīju par fatālistu, bet tomēr nebūs grūti uzminēt, ka mana dzīves gaita bija noteikta jau kopš bērnības - jāturpina ģimenes tradīcija!

Pabeidzu Liepājas augstskolu, mācoties sākumskolas skolotāju fakultātē, kurā biju vienīgais puisis starp 49 meitenēm. Gandrīz 12 gadus no sava darba stāža godīgi atdevu izglītības sistēmai - skolai un mazajiem sprukstiņiem, strādājot Indras vidusskolā par sākumskolas skolotāja un pēc tam par direktora vietnieku mācību jautājumos.

Intervija ar J. Vorošilovu

Atceros, kā represēto robežsargu piemiņas brīžos mani līdz asarām acīs aizkustināja 24 vīru uzvārdi uz piemiņas plāksnes pie Indras skolas. To vīru, kuri nesalūza piemērs atsaucās atmiņā arī kādā saulainajā ziemas dienā, kad, pētot vietējo laikrakstu, nejauši ieraudzīju nelielo sludinājumu, ka Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldei ir nepieciešamas personas ar augstāko izglītību un atbilstošām zināšanām uz vakantiem robežsargu amatiem. Apzināti pieņēmu lēmumu kardināli uz 180 grādiem mainīt savu dzīvi. Un ne mirkli nešaubos, ka tas bija pareizs lēmums.

Pateicos pārvaldes vadībai par to, ka devāt iespēju kalpot valsts labā!

Cik ilgi dienat Valsts robežsardzē?

Liekas, ka tas bija tikai vakar... Es iestājos dienestā 2004.gadā. Šogad jau apritēs apaļi 10 gadi, kopš esmu Robežsardzē, un visus šos gadus es nostrādāju „Imigrācijā".

Intervija ar J. Vorošilovu

Pastāstiet par savu izaugsmi robežsardzē?

Stājoties dienestā 33 gados, strauji mainīju savu dzīvi - it kā ieniru akacī un sāku visu no baltas lapas...

10 gadu laikā izgāju ceļu no ierindnieka līdz kapteinim, no inspektora amata līdz struktūrvienības priekšniekam. Pašlaik esmu VRS Daugavpils pārvalde Daugavpils II kategorijas dienesta galvenais inspektors.

Tas nebūtu iespējams bez vadības vispusīga atbalsta un zinošu kolēģu, kuri vienmēr bija gatavi dot padomu un dalīties pieredzē.

Vai ir bijuši grūti un sarežģīti momenti vai posmi dienestā?

Negribu teikt, ka dienesta laikā nebūtu sarežģītu situāciju vai nepatīkamu momentu. Gadās visādi. Tomēr manā atmiņā vairāk palikuši tie brīži, kas saistīti ar pozitīvām emocijām un patīkamiem notikumiem.

Tad pastāstiet par jaukākajiem dienesta brīžiem!

Pirmais nelegālā imigranta aizturēšanas gadījums atstāja, droši vien, vislielāko iespaidu.

Toreiz pēc civilā mierīgā darba man likās, ka esmu nokļuvis filmā: nakts izsaukums, diskrētā novērošana, ceļu bloķēšana sadarbībā ar robežapsardzības nodaļu un Valsts policiju, bruņoti robežsargi un dienesta suņi... Tas likās tik aizraujoši. Man, lai netraucētu „veterāniem" strādāt, uzticēja visvienkāršāko - aptaujāt vietējos iedzīvotājus. Es tajā periodā vēl biju tikai stažieris, protams, formas tērpa man vēl nebija, valkāju uzvalku un šlipsi. Vietējie pierobežas joslas lauksaimnieki uztvēra mani, kā ļoti aizdomīgu personu un jau grasījās mani nodot kompetentajām iestādēm.

No tā laika es iemīlējos imigrācijas darbā.

Kā ir - strādāt robežsargu kolektīvā?

Kolektīvā, tāpat kā lielā ģimenē, jāprot klausīties un respektēt cita viedokli. Es cenšos būt korekts un atklāts, bet nepieciešamības gadījumā esmu gatavs pamatot un aizstāvēt savu viedokli. Cenšos uzturēt darba attiecības ar visiem kolēģēm.

Vai Jūsu ģimene atbalsta Jūs un saprot robežsardzes dienesta specifiku?

Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tev būtu droša aizmugure, vieta, kur tu vari atgriezties pēc darba, atpūsties gan fiziski, gan morāli. Tie ir tuvi cilvēki, uz kuriem tu vari paļauties jebkurā situācijā, kuri tevi sapratīs un vispusīgi atbalstīs. Tāda ir mana ģimene - lai cik smagi nebūtu, mani līdzcilvēki vienmēr ir blakus ar uzmundrinājumu vai padomu.

Ko Jums nozīmē saņemt Gada labākā robežsarga titulu?

Tas ir liels gods un milzīga atbildības sajūta. Bez šaubām, tas ir mūsu pārvaldes Imigrācijas dienesta kopīgs sasniegums, pateicoties prasmīgai darba organizācijai, pārdomātai plānošanai un veiksmīgai sadarbībai. Tas nebūtu iespējams, ja katrs komandā nedemonstrētu inovatīvu darbu un profesionalitāti.

Intervija ar J. Vorošilovu

No manis apbalvojums prasīs visaptverošu sistēmisku pieeju, plānojot savus tālākos uzdevumus. Apbalvojums ir vēl lielāka motivācija pievērsties sava darba rezultātu uzlabošanai.

Jūsuprāt, par ko Jums piešķirts šis Goda nosaukums - Gada labākais robežsargs?

Apbalvojums man bija kā pārsteigums. Nedomāju, ka daru kaut ko īpašu, bet tikai centos pēc labākās sirdsapziņas pildīt darba pienākumus.

Kā Jūs atpūšaties no dienesta, kā uzlādējaties fiziski un emocionāli?

Sports palīdz man nedaudz atslēgties no dienesta.

No bērnības amatieru līmenī nodarbojos ar futbolu, pēc tam ar futzālu. Kamēr treniņa laikā neieguvu ceļgala traumu, spēlēju Krāslavas pilsētas veterānu komandā. Pēdējos gados "pārkvalificējos" par tiesnesi - tiesāju novada, pilsētas līmeņa futbola turnīrus. Dažreiz, cīņas karstumā daudz ko jauna un interesanta uzzinu par sevi no spēlētāju puses...

Intervija ar J. Vorošilovu

Sevi uzskatu par aizrautīgu līdzjutēju. Ik gadu cenšos klātienē atbalstīt Latvijas nacionālo izlašu vai klubu komandas dažādos turnīros futbolā, basketbolā, hokejā. Pēdējo reizi biju mūsu dinamiešu uzvaras liecinieks par KHL līderi Sanktpēterburgas ASK komandu. Skaista spēle, burvīgā atmosfēra arēnā, tautas vienotība tribīnēs - neaizmirstamie mirkļi!

Jūsu ieteikumi, vēlējumi robežsargiem - nākamajiem Gada labākā robežsarga goda nosaukuma kandidātiem.

Esiet diženi un krietni, cītīgi un stipri, godam nesiet svēto robežsarga pienākumu - būt savas tautas, savas dzimtenes sardzē! Lai par jums runā jūsu darbi!

Intervija ar J. Vorošilovu

Paldies par interviju!

Jāņa VOROŠILOVA dienesta pienākumu pildīšanas rezultatīvie rādītāji 2013. gadā:

 • Imigrācijas likuma 51.panta kārtībā aizturēja 2 ārzemniekus, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu un uzturējās Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas un nodrošināja savlaicīgu aizturēto ārzemnieku lietu izveidošanu un kvalitatīvu to noformēšanu;

 • aizturēja 1 ārzemnieku, kurš uzturējās Latvijas Republikā bez personu apliecinošiem dokumentiem;

 • nodrošināja normatīvajos aktos noteikto procesuālo darbību veikšanu ar patvēruma meklētājiem, kā arī nepieciešamo sākotnējo patvēruma materiālu

 • kvalitatīvu noformēšanu, lietvedības uzsākšanu un veikšanu patvērumu meklētāju lietās 7 personām;

 • sastādīja un izsniedza 2 izbraukšanas rīkojumus ārzemniekiem, kuri pārsniedza vīzā noteikto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā;

 • izskatīja un pieņēma atbilstošus lēmumus 7 administratīvo pārkāpumu lietās;

 • 4 gadījumos veica informācijas pārbaudes par iespējamajām noslēgtajām fiktīvajām laulībām starp Latvijas pavalstniekiem un ārzemniekiem. Īsā laika posmā veica nepieciešamās saistošās informācijas iegūšanu, apkopošanu un iesniegšanu adresātam, kā rezultātā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Uzturēšanās atļauju nodaļa lemj jautājumu par uzturēšanās atļaujas anulēšanu ārzemniekam vienā no augstākminētajiem gadījumiem;

 • 9 reizes veica aizturēto ārzemnieku konvojēšanu, t.sk. - 7 reizes veica konvoja vecākā pienākumus;

 • nodrošināja kvalitatīvu, interesantu un lietderīgu mācību praksi 12 VRK un VRK RS studējošajiem;

 • 2013.gada septembrī, atrodoties no dienesta brīvajā laikā, organizēja pasākumus un aizturēja 3 nelikumīgus robežšķērsotājus, kuri pārvietojās ar autobusu reisā „Krāslava - Daugavpils";

 • 2013.gada oktobrī imigrācijas kontroles pasākumu laikā Krāslavas pilsētas autoostā aizturēja 2 nelikumīgus robežšķērsotājus;

 • nodrošinot savlaicīgu un vispusēju Daugavpils pārvaldes personāla sagatavošanu Šengenas komisijas Latvijas Republikas sauszemes robežu kontroles novērtēšanai, teritoriālajās struktūrvienībās amatpersonām veica kvalitatīvas apmācības par veicamajām primārajām darbībām ar patvērumu meklētājiem. Kā arī personīgi tika iesaistīts VRS Daugavpils pārvaldes personāla resursu un tehnisko līdzekļu demonstrēšanas laikā un ar savām zināšanām, labajām angļu valodas prasmēm un lieliskajām komunicēšanas spējām, apliecināja un pastiprināja Valsts robežsardzes virsnieka veidola augsto līmeni Šengenas komisijas pārstāvjiem;

 • ir nodibinājis un uztur ciešus kontaktus ar sadarbības organizāciju amatpersonām Krāslavas un Dagdas pilsētās un novados, kā arī ar vietējiem iedzīvotājiem, iestāžu un uzņēmumu amatpersonām un darbiniekiem, kuri nepieciešamības gadījumā sniedz reālu atbalstu un praktisku palīdzību.

 

 

Interviju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa
27.02.2014.

 


Jūs esat 04617962 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;