2019. gada 20. jūnijs
e-pakalpojumi
Intervija
 2013.gada labākais robežsargs nominācijā - Gada labākais virsnieks robežpārbaudē

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.

 

 

Intervija ar

virsleitnanti Svetlanu MEDVECKU

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Grebņevas I kategorijas robežkontroles punkta vecāko inspektori

  

 

Ko Jūs darījāt pirms sākāt dienēt Valsts robežsardzē?

Es mācījos Rēzeknes 2.vidusskolā. Tad turpināju mācībās Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā. Tur mācījos četrus gadus un ieguvu pirmsskolas audzinātājas specialitāti. Bet šajā arodā man pastrādāt nesanāca...

Tad es divus gadus nostrādāju autobusu parkā, kur praksē apguvu vairākas specialitātes - biju gan sekretāre, gan ekonomiste, gan algu grāmatvede.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Kā nokļuvāt Valsts robežsardzē?

Mana draudzene strādāja Mācību centrā, kad vēl tur dienēja obligātais dienests. Viena darbiniece aizgāja dekrēta atvaļinājumā un man piedāvāja darbu tieši Robežsargu mācību centrā.

Kurš gads tas bija?

Tas bija 1995.gads. Kopš tā laika visa mana dzīve saistīta ar robežsardzi.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Ar ko sākāt dienestu Valsts robežsardzē?

Sākumā es biju Mācību nodaļas datoroperatore. Mans tiešais priekšnieks bija Andris Āboliņš. Tad sekoja reforma. Un es pārcēlos uz Ludzas pārvaldi. Tā sākās manas dienesta gaitas.

Vai Robežsardzes koledžā arī izgājāt sākumapmācību kursu?

Jā. 1997.gadā es mācījos piecu nedēļu kursos Rēzeknē. Pēc kā pāris mēnešus dienēju Rēzeknes robežkontroles punktā.

Pastāstiet par savu izaugsmi robežsardzē?

Pēc dienesta Rēzeknes mācību centā es nokļuvu Kārsavas dzelzceļa robežkontroles punktā, kur nodienēju 13.gadus. Sāku dienēt inspektora amatā.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Kāds bija dienests uz dzelzceļa?

Īstenībā bija ļoti interesanti. Bija jāiet dažādos norīkojumos - dokumentu pārbaude, RKP dežurants, maiņas vecākais.

Pastāstiet - kā notiek dokumentu pārbaude vilcienos?

Ienākot vagonā, sasveicināmies, stādāmies priekšā un lūdzam uzrādīt ceļošanas dokumentus.

Atzīšos, ka pirmajā reizē bija ļoti bail. Jo starp mums cilvēku ar pieredzi gandrīz neviena nebija. Kā likt spiedogus dokumentos zinājām tikai teorētiski. Nu bija jāsāk darboties praktiski. Pirmoreiz, kāpjot pasažieru vilcienā trīcēja gan rokas, gan kājas. Priekšnieks stāvēja aizmugurē un vēroja mūsu darbības. No tā vēl lielāks uztraukums. Bet priekšnieks ne tikai kontrolēja, bet arī palīdzēja - ierādīja kā pareizi darīt, kam pievērst uzmanību u.t.t.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Vai ir bijuši grūti un sarežģīti momenti dienestā?

Runājot par dienestu Kārsavas RKP man tāds šokējošs moments bija sekojošs. Mums ar svešvalodu zināšanām sākumā tā bija kā bija... Vilcienā brauca japānietis. Nu un mēs sākām meklēt kādu, kurš mums varētu palīdzēt sazināties ar minēto japānieti angļu valodā. Bet japānietis skaidrā latviešu valodā mums saka: „ Jūs varat runāt ar mani latviski." Sajūta bija jocīga...japānietis runā skaidrā latviešu valodā, bet es nevaru ar viņu pat angļu valodā parunāt. Man tas bija šoks ...Sapratu, ka nopietni jāmācās svešvalodas. Runājot par dienestu kopumā uz dzelzceļa - jāprot ātri un pareizi pieņemt lēmumus un tas nozīmē, ka perfekti jāzina visas instrukcijas, pavēles un likumi, jo vilciena kustība notiek pēc stingra grafika un nav laika pārdomām.

Kur Jūs pašlaik dienat?

Nu jau četrus gadus dienu Grebņevas robežkontroles punktā. Sākums arī bija diezgan smags. Jo cits kolektīvs, citi cilvēki, citi uzdevumi. Varbūt man tikai tā likās, jo Kārsavā tomēr tika nodienēti 13 gadi...

Šeit jau ir cita specifika- transports. Ļoti daudz kas bija jāiemācās no jauna. Piemēram, bija jāiepazīst transportlīdzekļu uzbūve, transportlīdzekļu satiksmes likumdošana. Un mācībām laika nav nemaz tik daudz. Jo visu laiku notiek intensīva kustība. Ja iepriekšējā dienesta vietā man pietika laika pašmācībām, tad jaunajā dienesta vietā mācībām laiks bija jāieplāno pat mājās.

Kur papildinājāt profesionālās zināšanas?

Laikā, kad pārcēlos dienēt uz Grebņevu, es jau mācījos Valsts robežsardzes koledžā I līmenī neklātienē. Mācījos 2,5 gadus.

Kāda bija sajūta, uzsākot mācības Valsts robežsardzes koledžā? Jo Jums taču bija tik liela praktiskā pieredze?

Mācīties bija diezgan viegli. Bet tik tiešām ļoti daudz ko jaunu uzzināju un iemācījos. Pieredze ir pieredze, bet laiks iet uz priekšu un bija jomas, ar kurām dienestā iepriekš nebiju saskārusies. Piemēram, „zaļās" robežas joma bija jāapgūst no jauna un tehniskie līdzekļi. Tomēr mēs sievietes neesam tehniski tik labi izglītotas kā vīrieši. Sievietēm tehniskās jomas tik viegli kā vīriešiem nepadodas. Bija ilgāk jāpasēž, jāpapēta, jāsaprot un jāiemācās.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Kā notiek robežsardzē mācības neklātienē?

Pašmācības ceļā. Apmeklējam bibliotēkas un rokamies internetā. Gatavojam referātus un kārtojam ieskaites. Piemēram, par ceļošanas dokumentiem daudz informācijas smēlos Valsts robežsardzes koledžas bibliotēkā. Un, protams, paldies pasniedzējiem. Piemēram, Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras lektors A.Indriksona k-gs - vienkārši „super" pasniedzējs ar lielu pieredzi un pasniegšanas mākslu. Nu un noslēgumā jāraksta diplomdarbs.

Kāds bija Jūsu diplomdarba nosaukums, ko pētījāt?

Uz to brīdi parādījās „jaunās paaudzes" polimēra dokumenti. Līdz ar to mana diplomdarba tēma bija „Polimēra materiālu izmantošana ceļošanas dokumentos".

Ko tas nozīmē?

Tās ir mūsu biometriskās pases.

Tad jau Jūs pēc skata vien varat viltojumu noteikt?

Tomēr bez speclīdzekļiem nav tik vienkārši noteikt viltojumu. Ja jau galīgi paviršs un vienkāršs viltojums. Bet ikdienā mēs baudām dokumentus I līnijā ar ultravioleto staru lampām un lupām. Bet, ja rodas aizdomas par dokumentu autentiskumu, tad jau mūsu eksperti veic dokumentu padziļinātu izpēti, tā saucamajās, laboratorijās.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Kādus Jūs pienākumus pašlaik veicat?

Eju maiņās kā norīkojuma vecākā. Tas nozīmē lielāku atbildību. Es atbildu par norīkojumu, par doto uzdevumu izpildi. Norīkojumā mēs esam 10-12 cilvēki.

Kā ir strādāt robežsargu kolektīvā?

Dažādi. Kolektīvs liels. Rotācijas notiek katru mēnesi. Varbūt dažreiz kādos jautājumos es esmu pārāk stingra, bet mūsu laikos savādāk nevar.

Pastāstiet par pozitīviem dienesta brīžiem.

Pa šiem gadiem manāmi uzlabojušies dienesta apstākļi - gan dienesta vietas, gan sadzīviskās lietas.

Prātā ataust Kārsavas RKP, kur vienā mājā vienā kāpņu telpas pusē bija aprīkoti robežsargu kabineti, bet pretī dzīvoja vietējie iedzīvotāji. Pašiem bija jākurina telpas u.t.t... Kad uzbūvēja Kārsavā jauno ēku, tad mums bija pavisam citi dienesta apstākļi un gandarījuma sajūta.

Ko varat pastāstīt par robežšķērsotājiem?

Cilvēki ļoti dažādi...Ar dažiem komunicēt ir viegli, ar citiem grūtāk. Daži sejā smaida, bet pēc tam sūdzības raksta. Bet kopumā tomēr labo un saprotošo cilvēku sastopam vairāk. Daudz labu novēlējumu dzirdam no cilvēkiem. Īpaši svētku reizēs. Dažreiz pat sajūta, ka cilvēki ir speciāli pētījuši - kādus svētkus dotajā brīdī Latvijā svin un noteikti apsveic. Piemēram, daudz apsveikumu saņemam Latvijas dzimšanas dienā!

Pastāstiet par savu ģimeni.

Vīrs Edgars ir pensionārs. Arī dienēja robežsardzē 26 gadus. Man paveicās. Jo man ir padomnieks ar lielāku pieredzi un savādāku vīrišķo skatījumu uz kaut kādām lietām. Jo vīrs pats ir vadījis diezgan lielus kolektīvus gan pārvaldē, gan robežkontroles punktos. Viņš zina, ko nozīmē dienests un visu saprot.

Bērnu arī sauc Edgars. Dēlam ir 14 gadi. Mācās septītajā klasē. Viņam patīk gatavot pārsteigumus. Viens no pēdējiem - kad uzzināju, ka mani izvirza apbalvošanai, protams, piezvanīju mājiniekiem, pārnāku mājās un ...mani gaida saklāts vakariņu galds. Dēls uztaisījis pārsteigumu. Un visiem draugiem izstāstījis par mammas apbalvošanu.

Jūsuprāt, par ko Jums piešķirts šis goda nosaukums - Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.Gada labākais robežsargs?

Es uzskatu, ka tas ir ļoti nopietns apbalvojums. Apbalvojums piešķirts par labu dienestu. Domāju, ka arī esmu to pelnījusi. Sajūtas, apbalvojumu saņemot, ir ļoti, ļoti saviļņojošas un patīkamas. Principā, pa 17 gadiem šis man ir pirmais tik ļoti nozīmīgais apbalvojums. Paldies manai priekšniecībai, ka mans darbs ir pamanīts un novērtēts. Uzskatu, ka man ļoti paveicies ar priekšniekiem M.Cibuļska k-gu un A.Višņevska k-gu. Jo bez viņu atbalsta nekas nenotiktu. Viņi pamanīja, novērtēja un atbalstīja manu darbu. Kā arī paldies par uzticību. Un tas ir arī stimuls turpmāk strādāt ar vēl lielāku atbildību.

Kas Jums dzīvē palīdz saglabāt optimismu, gaišu skatījumu uz nākotni, kā uzlādējaties fiziski un emocionāli?

Ārpus darba man spēkus atgūt un relaksēties palīdz mana ģimene. Spēlējam galda spēles - kāršu loģiskās spēles, monopolu u.c. Tiekamies ar radiem, jo mums ir ļoti liela ģimene.

Vēl man patīk kulinārija. Un jo sarežģītākas receptes, jo labāk un interesantāk.

Jūsu ieteikumi, vēlējumi robežsargiem - nākamajiem Gada labākā robežsarga goda nosaukuma kandidātiem.

Ja cilvēks izlemj dienēt Valsts robežsardzē, tad jābūt vēlmei dienēt un strādāt. Alga nevar būt galvenais motivators. Un nevajag slinkot. Jo Valsts robežsardzes koledža, skola tas ir tikai fundaments. Dzīve iet uz priekšu, likumdošana mainās, visam jāseko līdzi un bez pašmācībām nesasniegt to, ko varētu sasniegt. Nedrīkst apstāties, jāmācās, jāpilnveidojas un jāiet uz priekšu.

Intervija ar S. Medvecku 07.04.2014.

Paldies par interviju!

Svetlanas MEDVECKAS dienesta pienākumu pildīšanas rezultatīvie rādītāji 2013. gadā:

- virsleitnantes S.Medveckas vadītais norīkojums 2013. gadā konstatējis 214 incidentus, par kuriem sastādīti administratīvie protokoli; tika atklāti 12 viltojumu gadījumi; konstatēts kukuļdošanas gadījums, par ko robežšķērsojošā persona tika saukta pie kriminālatbildības;
- S.Medvecka aktīvi piedalījās pie priekšlikumu izstrādāšanas grozījumiem Valsts robežsardzes noteikumos „Par transportlīdzekļu robežkontroli";
- personīgi novadījusi apmācības RKP virsniekiem par tēmu „Administratīvais process un administratīvās tiesības";
- veica Grebņevas I kategorijas RKP personāla sagatavošanu Šengenas novērtēšanai un pati norīkojuma sastāvā piedalījās Šengenas novērtēšanā;
- 2013.gada 07.maijā, veicot ar a/m VW Multivan no Latvijas izbraucošā KF pilsoņa robežpārbaudi, uzrādītajai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai konstatēja viltojuma pazīmes;
- 2013.gada 08.maijā, veicot ar a/m Nissan X trail Latvijā iebraucošā KF pilsoņa robežpārbaudi, uzrādītajai Baltkrievijas transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībai konstatēja viltojuma pazīmes;
- 2013.gada 13.maijā, veicot Latvijā ar a/m Mercedes Benz ieceļojošā Krievijas Federācijas pilsoņa robežpārbaudi, konstatēja Rumānijas ID ar viltojuma pazīmēm;
- 2013.gada 16.jūnijā, veicot ar a/m DAF no Latvijas izbraucošā Baltkrievijas pilsoņa vadītāja apliecības pārbaudi, konstatēja viltojuma pazīmes.

07.04.2014.
Interviju sagatavoja: Jevgēnija Pozņaka
VRS GP AP Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa


Jūs esat 04629801 apmeklētājs | Pēdējās izmaiņas lapā veiktas 2019.06.14

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts robežsardzi obligāta
Copyright © Valsts robežsardze 2007

Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, LV 1012.
Tālr. 67075739, 67075617, Fakss: 67075600,
e-pasts: ;